babe@babe.hr
+385 1 4663 666

TV Produkcija

Žene na tržištu rada
Balerina
Posao snova
Pravo na sudjelovanje u odlučivanju
Pravo na život bez nasilja
Pravo na jednakost
Prava nacionalnih manjina
Trgovanje ljudima
Trgovanje ljudima 2
Zdrav okoliš
Seksualna prava
Zdravstveno pravo
Pravo na obrazovanje

Žene na tržištu rada

Balerina

Od žena iz Fade In-a potekao je krajem 2005. intrigantan projekt stvaranja emisije za žene koji se vremenom pretvorio u film.

Info: http://www.filmski.net/vijesti/dokumentarni-film/3399

Posao snova

Pravo na sudjelovanje u odlučivanju

Pravo na život bez nasilja

Vivien - VIctim VIolence Educational Network

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: Vivien - VIctim VIolence Educational Network


Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020.

Opis projekta:

Partneri: Giolli Cooperativa Sociale (Italija), B.a.B.e., Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Отвори очи (Bugarska), SvSv Kiril i Methodij (Bugarska), Università degli Studi di Parma (Italija), SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska).

Ciljevi:
- sustavno poboljšavati stručnost profesionalaca (policije, pravosudnog sustava, obrazovnog sustava, sustava zdravstva i socijalne skrbi) koji su najčešće prvi kontakt ženama žrtvama nasilja, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom,
- dokidanje sekundarne viktimizacije žrtava i uklanjanje stereotipa - educirati profesionalce kako se postaviti u slučajevima nasilja prema ženama
- razviti modele za podizanje kompetencije profesionalaca prenosivih u druge zemlje

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti ciljevi: treninzi, edukacije, forum tetar, supervizija, istraživanja, smjernice, javna događanja i uspostavljanje međusektorske suradnje svih relevantnih dionika.

RESPONSIBILITY. Freedom of Expression

Donator: Europa za građane

Naziv projekta: RESPONSIBILITY. Freedom of Expression

Trajanje: 1.09.2018. - 31.08.2019.

Opis projekta:

Projekt 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression' ima za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja. Nositeljica projekta je austrijska udruga "The World of NGOs", a partneri su Sveučilište u Beču, "SPOC" (Bugarska), Institut za istraživanja Faragas (Bugarska) i B.a.B.e.. Projekt je poduprt je sredstvima Europske unije u okviru programa "Europa za građane", potprogram 2 "Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Projekt se sastoji od tri ključne cjeline:

- Razumijevanja kako europska društva percipiraju aktualne prijetnje slobodi govora, istraživanja kako se ovaj vid slobode koristi odgovorno, ali i gdje su granice slobode izražavanja u demokratskim okruženjima.

- Razumijevanja kako se civilno društvo nosi s aktualnim preprekama slobodi izražavanja i identificiranja efektivnih rješenja.

- Diseminacija nalaza; izrada priručnika koji će se podijeliti organizacijama diljem Europe.

Hand in hand for victims of gender-based violence

Donator: Human Rights House Foundation

Naziv projekta: Hand in hand for victims of gender-based violence

Trajanje: 1.11.2018.-15.01.2019.

Opis projekta:

Projekt "Hand in hand for victims of gender-based violence" je usmjeren poboljšanju uvjeta i kvalitete života preživljavateljica rodno uvjetovanog nasilja kroz unaprjeđivanje sustava socijalnih usluga. Tako postavljen cilj se namjerava ostvariti jačanjem kapaciteta stručnjakinja koje izravno rade sa žrtvama nasilja, razmjenom dobrih zagovaračkih praksi i znanja i suradnjom dviju organizacija civilnog društva tijekom 2 studijskih posjeta u Hrvatskoj i Armeniji.

Studijske posjete u Zagrebu i Yerevanu tijekom studenog i prosinca 2018. godine sadržavat će sastanke s predstavnicima/ama državnih institucija nadležnih za osiguravanje podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, organizacijama civilnog društva sličnog profila te radionice kroz koje će se organizacije upoznati sa institucionalnim okvirom partnerske zemlje, postojećim mehanizmima zaštite, zainteresiranim stranama te prilikom kojih će se biti razvijene nove zagovaračke strategije za unaprjeđenje sustava socijalnih usluga i ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Partnerica u ovom projektu je članica Kuće ljudskih prava Armenia, feministička organizacija Women's Resource Center of Armenia (WRC Armenia), a nositeljica projekta smo mi, udruga B.a.B.e.

UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Donator: Europski socijalni fond

Naziv projekta: UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Trajanje projekta: 01.08.2017.-31.10.2018.

Opis projekta:

Projekt UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo proveden je u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.Osnovni cilj projekta je bio osnažiti svijest o vrijednosti volontiranja i pružiti strukturiranu podršku volonterstvu u lokalnoj zajednici s naglaskom na volontiranju mladih. Naslov projekta, UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo, odražava ne samo konkretan volonterski program, već i širi pokušaj umrežavanja različitih dionika koji mogu pravovremeno uočiti potrebe i probleme te zajednički reagirati, osmisliti rješenja i koordiniranim djelovanjem doprinijeti angažiranosti građana/ki u svojoj zajednici.

Osmišljen je i donesen program"Budi mi UZOR" koji pruža konkretan volonterski program kojim će se povećati kvaliteta života i školski uspjeh djece u udomiteljskim obiteljima i predstavlja vrijedan korak prema stvaranju pozitivne slike udomiteljstva, bolje integracije udomljene djece te otvara prostor za povezivanje volontera/ki, djece iz udomiteljskih obitelji, škole, roditelja, udomitelja i centara za socijalnu skrb.

Pravo na jednakost

Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda

Trajanje projekta: 01.2015.-01.2017.

Opis projekta:

Udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, udrugom VIMIO iz Vukovara, udrugom Legalina iz Gračaca i Gradom Zagrebom provodila je projekt "Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda" u trajanju od 24 mjeseca. Opći cilj projekta je bio pridonijeti jačanju uloge zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) usmjerenih na opću transparentnost, otvorenost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.

Aktivnosti su bile podijeljene u 5 skupina: 1) istraživanje i procjena utjecaja roda svih politika koje utječu na pristup žena tržištu rada; 2) jačanje kapaciteta za donošenje rodno osviještenih politika; 3) praćenje i zagovaranje u lokalnim zajednicama; 4) prijenos znanja i primjera dobre prakse; 5) vidljivost – produkcija medijskih sadržaja.

Istraživanje politika usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada u Hrvatskoj provedeno je tijekom 2015. godine i obuhvatilo je nekoliko istraživačkih aktivnosti: mapiranje i analiza postojećeg zakonodavnog okvira (30 dokumenata) te prikupljanje službenih podataka i statistike; intervjui s lokalnim i nacionalnim dionicima (Zagreb, Slavonski Brod, Bukovlje, Metković, Varaždin, Gračac, Zadar); anketa s gradovima i općinama o aktivnostima koje poduzimaju kako bi roditeljima pomogli da što uspješnije usklade plaćeni rad i obiteljske obaveze; te istraživanje kućanstava – perspektiva građana/ki o usklađivanju radnih i obiteljskih obveza i potpori koju u tome dobivaju od jedinica lokalne samouprave.

Na temelju provedenog istraživanja izrađen je program radionica jačanja kapaciteta za praćenje i evaluaciju politika i mjera vezanih uz rodnu ravnopravnost, rodno osviještene politike i položaj žena na tržištu rada. Tijekom 2016. godine održano je 28 radionica, koje su bile namijenjene organizacijama civilnog društva, sindikatima, političkim strankama i županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova. Održano je i 6 radionica jačanja kapaciteta za uvođenje načela procjene utjecaja roda u javne politike, koje su bile namijenjene predstavnicima lokalne samouprave, a održane su u dva ciklusa – na početku i kraju projekta, u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru.

Kako bi se potaknulo praćenje i evaluacija politika na lokalnoj razini te suradnja između različitih dionika (od organizacija civilnog društva i zainteresiranih građana/ki do predstavnika lokalne i regionalne vlasti, institucija i javnih ustanova), u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru oformljene su neformalne koalicije koje su raspravljale u situaciji i problemima u lokalnoj zajednici te razmatrale moguće oblike djelovanja za promicanje rodno osviještenih politika. Koalicije su izradile 4 analize mjera/politika (na nacionalnoj i lokalnoj razini) koje se tiču položaja žena na tržištu rada i/ili rodne ravnopravnosti. Analiza izbornih programa političkih stranaka objavljena je u brojnim medijima.

U prosincu 2016. objavljena je publikacija "Žena, majka, radnica: Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj" koja sadrži rezultate istraživanja provedenog u sklopu projekta tijekom 2015. godine te pregled postojećih mjera politika usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza u RH.

Publikacija je predstavljena na regionalnoj konferenciji održanoj 7. prosinca u Zagrebu na kojoj su sudjelovale izlagačice iz Hrvatske, Srbije, BiH i Slovenije. Osim toga, publikacija je dijeljena na projekcijama dokumentarnog filma "Svemu unatoč: 4 priče o ženama" u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru. Film je snimljen u suradnji s Televizijom Student i donosi priče o 4 žene koje su se izborile za svoje mjesto na tržištu rada, a emitiran je i na HRT4 te dostupan online. Televizijska emisija u trajanju od pola sata također je nastala u suradnji s Televizijom Student, a gošće su bile Željka Kamenov (FFZG), Nataša Novaković (HUP) i Tina Tešija (BRID). U suradnji s Radio Studentom snimljeno je i emitirano ukupno 6 emisija u trajanju od pola sata, a u studentskim novinama Global objavljeno je 10 članaka koji su se bavili temom položaja žena na tržištu rada.

Rezultati projekta uključuju provedenu procjenu utjecaja roda politika i zakona koji utječu na pristup žena tržištu rada (R1); kreirane smjernice i indikatore za dugoročnu procjenu utjecaja roda (R2); podignute kapacitete OCD-a i državnih/javnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini za kreiranje rodno osviještenih politika (R3); uspostavljene standarde, načela i deliberativne mehanizme za unaprjeđenje politika i mjera koje utječu na položaj žena na tržištu rada (R4); te prenešena znanja i primjeri dobrih praksi svim relevantnim i zainteresiranim dionicima (R5).

Prava nacionalnih manjina

Trgovanje ljudima

Trgovanje ljudima 2

Zdrav okoliš

Seksualna prava

Utiranje puta od siromaštva i nasilja ka financijskoj i emocionalnoj stabilnosti

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru

Trajanje projekta: 15.12.2009.-14.09.2011.

Opis projekta:

B.a.B.e. su u partnerstvu sa udrugom Građanskom organizacijom za razvoj Dalj (GORD) i udrugom "Delfin" iz Pakraca, provele projekt financiran sredstvima EU u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), pod nazivom: "Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru". Glavni ciljevi ovog projekta su bili: povećanje svijesti o pravima manjina, njihovim potrebama i specifičnim ulogama te potencijalu koji one imaju za lokalne zajednice, kao i potaknuti komunikaciju i suradnju između većine i manjina u Slavoniji te povećanje vidljivosti manjina u lokalnim medijima, što u konačnici doprinosi razvoju tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva. Povećana medijska vidljivost manjina se osigurala prvenstveno kroz produkciju i emitiranje po 6 radijskih emisija na 7 lokalnih, ali većinskih radio stanica (Slavonski radio, Radio Osijek, Hrvatski radio Vukovar, Županijski radio Požega, Radio Vallis Aurea, Radio Daruvar i Radio 101), koje su emitirane u jesen i zimu 2010. godine. Te emisije su imale poseban fokus na srpsku nacionalnu manjinu, s obzirom da je ona prema svim istraživanjima i dalje na ovim područjima detektirana kao najranjivija i najdiskriminiranija.

S obzirom da je glavna zadaća ovog projekta bila osnaživanje manjina, metoda njegove provedbe nalaže otvaranje prostora manjinama da same progovore o vlastitim problemima i iskustvima, jer se nerijetko dešava da umjesto njih govore pripadnici i pripadnice većinskog naroda. S time u skladu, od 15. do 19. veljače 2010. godine organizirane su fokus grupe s građanima i građankama nacionalnih manjina u Dalju, Vukovaru, Pakracu i Daruvaru, uz pomoć partnerskih organizacija iz tih zajednica. Na fokus grupama se prvenstveno razgovaralo o tome kako bi radijske emisije za manjine trebale izgledati, koje su prihvatljive i važne teme te o primjerenim načinima njihovog uvođenja u eter.

Nakon provedenog terenskog istraživanja, organizirana je i četverodnevna radionica od 26. do 29. ožujka 2010. u Opatiji, za urednike/ce i novinare/ke sa osam radijskih postaja s kojima je ostvarena suradnja u okviru ovog projekta. Osim izlaganja stručnjaka na temu položaja nacionalnih manjina u medijima i njihovim pravima kao državljanima RH, dogovorio se i zajednički format buduće emisije kao i uspostava "mosta" između radio stanica koje sudjeluju u projektu.

Kao jedna od završnih aktivnosti prije pripreme i produciranja samih radijskih emisija, organizirani su okrugli stolovi u Pakracu i Požegi (17. i 18. svibnja 2010.) te Vukovaru i Dalju (24. i 25. svibnja 2010.) pod nazivom "Nacionalne manjine i mediji – predstavljanje i mogućnosti korištenja medijskog prostora". Ideja okruglih stolova bila je otvoriti pitanja zastupljenosti manjina u medijskom prostoru te načina na koji su manjine prisutne uopće u medijima, kao i potaknuti diskusiju između pripadnika manjinskog i većinskog naroda o prihvatljivim temama i problemima za radijske emisije.

U daljnjem planu projekta predviđeno je potpisivanje Povelje o zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima sa gradonačelnicima i načelnicima općina unutar kojih se provodi projekt kao i nacionalna konferencija na temu položaja nacionalnih manjina u medijima koja će objediniti kako znanstveno-istraživačka tako i aktivistička dostignuća na ovom području.

Evaluacija

Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru

Trajanje projekta: 15.12.2009.-14.09.2011.

Opis projekta:

B.a.B.e. su u partnerstvu sa udrugom Građanskom organizacijom za razvoj Dalj (GORD) i udrugom "Delfin" iz Pakraca, provele projekt financiran sredstvima EU u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), pod nazivom: "Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru". Glavni ciljevi ovog projekta su bili: povećanje svijesti o pravima manjina, njihovim potrebama i specifičnim ulogama te potencijalu koji one imaju za lokalne zajednice, kao i potaknuti komunikaciju i suradnju između većine i manjina u Slavoniji te povećanje vidljivosti manjina u lokalnim medijima, što u konačnici doprinosi razvoju tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva. Povećana medijska vidljivost manjina se osigurala prvenstveno kroz produkciju i emitiranje po 6 radijskih emisija na 7 lokalnih, ali većinskih radio stanica (Slavonski radio, Radio Osijek, Hrvatski radio Vukovar, Županijski radio Požega, Radio Vallis Aurea, Radio Daruvar i Radio 101), koje su emitirane u jesen i zimu 2010. godine. Te emisije su imale poseban fokus na srpsku nacionalnu manjinu, s obzirom da je ona prema svim istraživanjima i dalje na ovim područjima detektirana kao najranjivija i najdiskriminiranija.

S obzirom da je glavna zadaća ovog projekta bila osnaživanje manjina, metoda njegove provedbe nalaže otvaranje prostora manjinama da same progovore o vlastitim problemima i iskustvima, jer se nerijetko dešava da umjesto njih govore pripadnici i pripadnice većinskog naroda. S time u skladu, od 15. do 19. veljače 2010. godine organizirane su fokus grupe s građanima i građankama nacionalnih manjina u Dalju, Vukovaru, Pakracu i Daruvaru, uz pomoć partnerskih organizacija iz tih zajednica. Na fokus grupama se prvenstveno razgovaralo o tome kako bi radijske emisije za manjine trebale izgledati, koje su prihvatljive i važne teme te o primjerenim načinima njihovog uvođenja u eter.

Nakon provedenog terenskog istraživanja, organizirana je i četverodnevna radionica od 26. do 29. ožujka 2010. u Opatiji, za urednike/ce i novinare/ke sa osam radijskih postaja s kojima je ostvarena suradnja u okviru ovog projekta. Osim izlaganja stručnjaka na temu položaja nacionalnih manjina u medijima i njihovim pravima kao državljanima RH, dogovorio se i zajednički format buduće emisije kao i uspostava "mosta" između radio stanica koje sudjeluju u projektu.

Kao jedna od završnih aktivnosti prije pripreme i produciranja samih radijskih emisija, organizirani su okrugli stolovi u Pakracu i Požegi (17. i 18. svibnja 2010.) te Vukovaru i Dalju (24. i 25. svibnja 2010.) pod nazivom "Nacionalne manjine i mediji – predstavljanje i mogućnosti korištenja medijskog prostora". Ideja okruglih stolova bila je otvoriti pitanja zastupljenosti manjina u medijskom prostoru te načina na koji su manjine prisutne uopće u medijima, kao i potaknuti diskusiju između pripadnika manjinskog i većinskog naroda o prihvatljivim temama i problemima za radijske emisije.

U daljnjem planu projekta predviđeno je potpisivanje Povelje o zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima sa gradonačelnicima i načelnicima općina unutar kojih se provodi projekt kao i nacionalna konferencija na temu položaja nacionalnih manjina u medijima koja će objediniti kako znanstveno-istraživačka tako i aktivistička dostignuća na ovom području.

Evaluacija

Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Donator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Naziv projekta: Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Trajanje projekta: 2010.

Opis projekta:

Već drugu godinu za redom B.a.B.e. provele su projekt "Slušam, čujem, razumijem", ovog puta u OŠ bana Josipa Jelačića u Podsusedu. Projekt je zamišljen kao niz edukacija i radionica namijenjenih prvenstveno učenicima i učenicama sedmih i osmih razreda, ali i njihovim roditeljima. Osnovni cilj projekta je prevencija nasilja među djecom te promicanja prava djece i kulture nenasilja.

Projektom se željelo senzibilizirati učenike na sve veći problem vršnjačkog nasilja te im ukazati negativne i dugoročne posljedice koje takvo ponašanje može imati na žrtvu, ali i na počinitelje i promatrače. Kreativnim interaktivnim radionicama učenicima se nastojalo prenijeti važnost poštivanja ljudskih prava s naglaskom na prava djece u demokratskom društvu, i to kroz upoznavanje učenika s Konvencijom o pravima djeteta, ali i kroz stvarne slučajeve povrede dječjih prava iz sudskih praksi. U sklopu projekta održane su i radionice na kojima su učenici/e usvajali/e vještine nenasilne komunikacije (ja govor, aktivno slušanje, parafraziranje) kako bi na taj način razvili/e svijest o važnosti tolerancije i poštivanja drugih bez obzira na razlike. Medijskim radionicama htjelo se educirati učenike/ce o vrstama medija i svrsi koju imaju u društvu s ciljem boljeg razumijevanja samih medija, ali usvajanja kritičkog pristupa medijskim sadržajima, novim tehnologijama i sredstvima komunikacije.

U aktivnosti projekta na uvodnim predavanjima bili su uključeni i roditelji učenika za koje su održana i predavanja o opasnostima i nasilju kojima su njihova djeca izložena prilikom korištenja interneta.

Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Donator: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijska solidarnosti

Naziv projekta: Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Trajanje projekta: 24.09.2009.-14.10.2009.

Opis projekta:

Projekt je dio dugogodišnjeg programa Legaline (pružanje egzistencijalne, psihosocijalne i pravne pomoći ženama žrtvama nasilja i drugih oblika diskriminacije), a osnovni cilj projekta je poboljšanje kvalitete obiteljskog života kao i ostvarenje koncepta uspješnog i ravnopravnog roditeljstva. Projekt je zamišljen kao niz edukacija, predavanja i radionica za djecu, roditelje i za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova kojima se žele stvoriti uvjeti za bolju suradnju i međusobno razumijevanje svih triju skupina. Okvirni sadržaji predavanja su: normativni okvir zaštite prava i interesa djece; nasilje u obitelji; vršnjačko nasilje; razumijevanje medija i novih tehnologija; nenasilna komunikacija; ljudska prava; samopoštovanje i poštovanje drugih; razvijanje vještina aktivnog ravnopravnog roditeljstva; posljedice razvoda i prava djece nakon razvoda braka itd. Voditeljica projekta je Zdravka Sadžakov, koordinatorica u udruzi B.a.B.e.


Detaljniji sadržaji radionica su definirani u skladu s potrebama i interesima roditelja i nastavnika. U tu su svrhu održana uvodna predavanja s roditeljima osmih, sedmih, šestih i petih razreda OŠ Lučko. Roditeljima su dane osnovne informacije o Udruzi, ciljevima projekta, o načinu provedbe projekta i stručnom timu koji će raditi na provedbi kao i o mogućim temama radionica. Na svakom sastanku roditeljima su podijeljeni upitnici na kojima su mogli dati svoje prijedloge tema koje im se čine posebno važne i koje bi htjeli da se obrade tijekom projekta.


Predavanja su održale Sanja Sarnavka predsjednica Udruge, Ljubica Matijević Vrsaljko voditeljica pravnog tima Legalina, Ines Bojić, pravnica, Jasminka Horvatić, psihologinja i psihoterapeutkinja, Jadranka Luca Mrđen, defektologinja, i Jelena Host.

Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj     

Naziv projekta: Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj

Trajanje projekta: 06.2007.-

Opis projekta:

Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. od lipnja 2007. godine provodi projekt "Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj". Unatoč značajnim institucionalnim pomacima u promicanju ravnopravnosti spolova, upravo seksualni zločini najjasnije pokazuju kako je teško utjecati na odbacivanje predrasuda koje su se stoljećima prenosile i učvršćivale u svijesti pojedinaca i zajednice. Nepojmljivo je, ali istinito, da još uvijek osjećaj srama i vlastite krivnje opterećuju žrtvu, a ne počinitelja seksualnog delikta.

Projektom se željelo utvrditi slabe točke implementacije zakona vezanih uz seksualno nasilje, a analizom samih zakona upozoriti na manjkavosti u odnosu na međunarodne standarde. Preporukama se predlažu mjere poboljšanja zakonodavnog okvira i procedura koje će žrtvama seksualnog nasilja osigurati primjeren pristup i zaštitu od daljnjih povreda njihovih ljudskih prava.


Krajnji cilj projekta je bio osigurati rodno osjetljiv i nediskriminirajući pristup žrtvama seksualnog nasilja. Svi stručnjaci koji se sa žrtvama neposredno susreću radi procesuiranja počinjenog kaznenog djela - policija, zdravstveni djelatnici/djelatnice, suci/sutkinje i drugi, kao i obitelj i zajednica u kojoj žrtva živi, morali bi znati kako im pristupiti i pomoći na putu iscjeljenja.

Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Donator: Europska unija

Ugovorno tijelo: SAFU

Naziv projekta: Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama / Thinking Locally, acting Nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas

Trajanje projekta: 28.03. 2013. – 29.09.2014.

Opis projekta:

Projekt provodi udruga B.a.B. e., od 28. ožujka 2013. do 29. rujna 2014., u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legalina (Gračac), a zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije, Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. CIlj je ovog projekta osnaživanje lokalnih ljudskopravaških udruga, kao i poboljšanje odnosa između javnog sektora i ljudskopravaških udruga u procesu implementacije anti-diskriminacijskih mjera.

Ovaj se projekt odvija na dvije razine, edukacijom i treningom lokalnih udruga kao najvažniji čimbenik poboljšanja kapaciteta,Podrazumijeva. ciljanu edukaciju OCDa partnera i udruga iz ciljanih područja (niže navedenih županija) o ljudskim pravima, antidiskriminacijskim mjerama i analitičkim politikama kao što su kvalitativne istraživačke metode i zagovaranje. Poseban naglasak je na antisidkriminatornoj politici lokalne razine tako da učesnici mogu nadalje sami kreirati preporuke ili izvješća o stanju poštivanja ili kršenja ljudskih prava. Uspostavit će se nadzorni mehanizmi kojima će se pratiti primjena antidiskriminatornih politika. Ujedno ova aktivnost pretpostavlja i etnografsko istraživanje na temu diskriminatornih praksa i kršenja ljudskih prava u ciljanim područjima. Ovo podrazumijeva edukaciju o provođenju kvalitativnih istraživanja (fokus grupe, individualni razgovori) koje će obaviti stručnjak uz B.a.B.e. i partnerske organizacije na ciljanim područjima gdje će se obavljati intervjui kako sa fokus grupom tako i individualni razgovorii, a sve sa ciljem prikupljanja informacija o svijesti populacije o diskriminacije i antidiskriminatornim mjerama.

2. Druga se razina odnosi na direktno pružanje pomoći žrtvama diskriminacije i povrede ljudskih prava na području Požeško-slavonoske, Šibeničko-kninske i Ličko-senjske županije i općine Gračac.

Zdravstveno pravo

Stop rizičnom spolnom odgoju

Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU osnovana je 11. siječnja 2007. godine, kao rezultat sastanka udruge CESI s tridesetak zabrinutih građana/ki, predstavnika/ca mreža, udruga te institucija i političkih stranaka.

Neposredni povod za osnivanje Koalicije jest odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 29. prosinca 2006. da se Eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja Udruge GROZD od iduće školske godine provodi u desetak škola u sklopu sata razredne zajednice.

Građanska inicijativa "Matija Gubec"

Građanska inicijativa "Matija Gubec" - otpor prostoru političke diskrecije, nastala je spontano 2005. godine, kao reakcija građana i građanki, udruga i sindikata na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju NN 90/2005, kojeg smatramo potpuno neopravdanim i neprihvatljivim s obzirom na niz razloga, među kojima je ključno kršenje ustavnih prava građana i građanki RH na izražavanje mišljenja i javno okupljanje.

Pravo na obrazovanje

Another Tab Contents
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram