babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Letci i plakati

Protiv nasilja nad ženama
Zašto su nijeme? Zašto ih nema?
Povećajte svoje izglede na tržištu rada
Putevima diskriminacije
Pravno i psihološko savjetovalište
Ne želim živjeti u nasilju
Bez žena više ne može!
Sutra je novi dan
Tkanjem vlastite budućnosti
Trkom u EU
Silovana
Vrijednosti vrednota

16 dana aktivizma - protiv nasilja nad ženama

Zašto su nijeme? Zašto ih nema?

Povećajte svoje izglede na tržištu rada

Osmišljen je u sklopu projekta  "Utiranje puta od siromaštva i nasilja ka emocionalnoj i financijskoj stabilnosti" koji se provodi uz financijsku podršku Europske unije. Osnovni cilj projekta je uključivanje dugotrajno nezaposlenih žena žrtava obiteljskog nasilja korisnica socijalne pomoći na tržište rada.

Putevima diskriminacije

Letak – poster  Putevima diskriminacije tiskan je kao dio projekta "Podizanje lokalnih glasova na nacionalnu razinu: putokazi ka učinkovitoj implementaciji antidiskriminacijskog zakonodavstva na lokalnoj i nacionalnoj razini". Projekt je realiziran zahvaljujući  Europskoj uniji i Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

 

Pravno i psihološko savjetovalište

Letak za pravno i psihološko savjetovalište, tiskan je u sklopu projekta Slušam, čujem, razumijem 2009. Godine uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 

 

Što znamo o ekonomskom nasilju nad ženama

Preklopni letak Ne želim živjeti u nasilju  - sadrži sve važnije adrese i telefone institucija i udruga koje se bave zaštitom žrtava nasilja. Tisak letka omogućio je Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje i Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji Grada Zagreba.

 

Bez žena više ne može!

Bez žena više ne može! – demokratski minimum  40%  žena aktivno u političkom odlučivanju.  Letak je tiskan u okviru zajedničkog projekta koji su provodili Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije i   B.a.B.e., a s ciljem ostvarivanja ravnopravnije participacije žena na lokalnim izborima 2009.

 

Sutra je novi dan

Sutra je novi dan – Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije – letak tiskan povodom otvaranja skloništa za žene žrtve nasilja, a u sklopu projekta "Tkanjem vlastite budućnosti – zajednički gradimo cestu prema životu bez nasilja". Materijal je nastao  uz financijsku potporu Europske unije.

Tkanjem vlastite budućnosti

Letak Tkanjem vlastite budućnosti – zajednički gradimo cestu prema životu bez nasilja prikazuje glavne aktivnosti projekta koji se provodio u Vukovarsko-srijemskoj županiji s ciljem razvoja modela poticanja ženskog poduzetništva. Projekt je realiziran uz financijsku podršku Europske komisije, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Vukovarsko-srijemske županije i Ureda za ljudska prava RH.

 

Trkom u EU

Letak Trkom u EU je tiskan u sklopu projekta "Otkrivanje nepoznatih strana Europske unije – vodič kroz labirint ključnih uredbi i propisa koji utječu na naše živote" , uz financijsku podršku Delegacije Europske komisije u Hrvatskoj iz PHARE programa.

 

Silovana

Silovana – letak tiskan povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 2006., u sklopu kampanje 16 dana aktivizma.

 

Vrijednosti vrednota

Vrijednosti vrednota - civilno društvo i hrvatska demokratizacija , u letku su prikazani neki od rezultata istraživanja Doprinosi organizacija civilnog društva jačanju demokracije koje su B.a.B.e. provodile u 2006. godini. Letak je tiskan uz financijsku potporu USAID.

 

Putevi i stranputice u zakonodavnom zagovaranju

Putevi i stranputice u zakonodavnom zagovaranju – Kako utjecati na donošenje kvalitetnih zakona i njihovu dosljednu primjenu? Publikacija je nastala u sklopu projekta "Jačanje uloge civilnog društva u promoviranju demokratskih praksi i antidiskriminacijskih standarda zahvaljujući financijskoj potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Vodič se bavi problematikom zakonodavnog zagovaranja i važnom ulogom organizacija civilnog društva u procesima kreiranja, usvajanja i provedbe javnih politika u društvu.

Vrijednosti vrednota

Publikacija je dio projekta koje su B.a.B.e. realizirale 2006. godine uz financijsku pomoć USAID-a i u suradnji s AED-om i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Istraživanjem "Doprinos organizacija civilnog društva jačanju demokratizacije" i tiskanjem publikacije " Vrijednosti vrednota" željele smo prikazati iznimno veliku ulogu i značajan doprinos organizacija civilnog društva u procesima demokratizacije, promocije ljudskih prava, zaštite marginaliziranih skupina…

Stereotyping: Representation of women in print media in South East Europe

"Stereotyping: Representation of women in print media in South East Europe", knjiga je nastala u izdanju Media centra Sarajevo, 2006. U knjizi su prikazane prakse reprezentacija žena u tiskanim medijima na području Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Projekt su podržali: The South East European Network for the, Professionalization of The Media (SEENPM), The Balkan Human Rights Network (BHRN), The Danish Ministry of Foreign Affairs Neighbourhood Programme (NAB) i The Open Society Foundation Bosnia and Herzegovina (OSFBiH)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram