15. prosinca 2010.

Predstavljena Knjižnica Ranko Helebrant

U petak, 10. prosinca, na Međunarodni dan ljudskih prava,  održana je prva javna prezentacija knjižnice Kuće ljudskih prava koja nosi ime Ranko Helebrant.  Cilj projekta knjižnice Ranko Helebrant jest integracija postojećih knjižnica Centra za mirovne studije, B.a.B.a, Documente  i privatne biblioteke Ranka Helebranta u jedinstvenu specijalnu knjižnicu namijenjenu publicistici i periodici iz područja ljudskih prava, izgradnje mira i demokratizacije.

Na samom otvorenju, Veleposlanstvo SAD-a u Republici Hrvatskoj predvođeno veleposlanikom Nj.E. Jamesom Foleyem je doniralo knjige, uredski materijal i financijska sredstva za potrebe knjižnice, a veleposlanik je u uvodnom predstavljanju ponudio dugoročnu suradnju Veleposlanstva SAD-a na ovom projektu kroz uspostavu razmjene sa knjižnicom Veleposlanstva i knjižnicama slične namjene iz SAD-a.

Spomenuto je da trenutno knjižnica broji 4000 naslova, no samo 2000 ih je za sada evidentirano u računalnom programu za vođenje knjižnice zbog nedostatka sredstava Kuće ljudskih prava kojima bi se honorirao rad knjižničarke (još uvijek volonterke) Silvije Radić.

Knjižnica nosi ime Ranka Helebranta, aktivista koji se sedamnaest  godina hrabro borio protiv svih oblika nepravde, započevši to činiti kao dragovoljac, a nastavivši kao aktivist za ljudska prava. Nesebično se zalagao za zaštitu svih onih kojima je pomoć bila potrebna, kako svojim znanjem, tako i toplom riječi -  prvo u Hrvatskom helsinškom odboru za ljudska prava, a zatim vrlo kratko u BaBama gdje je pružao neposrednu pomoć ljudima čija su prava bila povrijeđena. Sudjelovao je u istraživanju o civilnim žrtvama ubojstava nakon vojnih operacija Bljesak i Oluja te kreirao i provodio mnoge projekte za unapređivanje ljudskih prava u Hrvatskoj i regiji.

Godine 2003. bio je  vršilac dužnosti izvršnog direktora HHO-a. Više je godina predstavljao HHO u Balkanskoj mreži za ljudska prava i bio član njenog Upravnog odbora. Vodio je i značajan obrazovni projekt -  Školu ljudskih prava za buduće donositelje odluka. Bio je koautor udžbenika o policiji i ljudskim pravima te je više godina koordinirao suradnju HHO-a s Policijskom akademijom na kojoj se posljednjih godina ljudska prava predaju u okviru stalnog kolegija. Autor je ili koautor mnogobrojnih izvještaja i analiza o ljudskim pravima u Hrvatskoj i regiji.

Na prezentaciji projekta knjižnice Ranko Helebrant sudjelovale su kao uvodničarke predstavnice Kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka i Sandra Benčić , te ambasador Foley,  a događaju je prisustvovalo  60-tak predstavnika i predstavnica civilnog društva,  veleposlanstava, Ureda predsjednika RH, saborskih zastupnika i zastupnica.

Tekst je preuzet s internetske stranice  Kuće ljudskih prava.

Posljednje

22. rujna 2023.
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna želimo opetovano skrenuti pažnju na problem nasilja kao na društveni problem kojim se narušavaju temeljna ljudska prava. U odnosu na društveni odnos prema nasilju nad ženama, možemo reći da se tijekom godina percepcija mijenja pa se obiteljsko nasilje više ne doživljava isključivo kao „privatna stvar“, […]

Više
13. rujna 2023.
FRA objavio Izvještaj “Temeljna prava starijih osoba: osiguravanje pristupa javnim uslugama u digitalnom društvu”

Javne usluge u online formatu omogućavaju lakši pristup socijalnim davanjima i pronalaženju potrebnih informacija. Međutim stariji ljudi ponekad nemaju dovoljno digitalnih vještina koje su potrebne da bi se služili javnim informacijama na internetu. To predstavlja potencijalnu zapreku ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Europska agencija za temeljna prava (FRA) upozorava da ih to dovodi u nepovoljnu situaciju […]

Više
15. lipnja 2023.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, pri čemu ukazujemo na važnost zaštite starijih osoba te se usmjeravamo na osvještavanje problema s kojima se starije osobe suočavaju. 2011. godine Ujedinjeni su narodi rezolucijom 66/127 ukazali na važnost osvješćivanja o zlostavljanju starijih osoba kao kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava, slijedom […]

Više
6. lipnja 2023.
Otvoreni dijalozi s predstavnicama organizacija civilnog društva

U sklopu projekta puSHEd – protect, understand, support; help the elderly održana su dva otvorena dijaloga s predstavnicama organizacija civilnog društva. Cilj dijaloga bio je razmijeniti iskustva i primjere dobrih praksi u radu sa starijim osobama žrtvama nasilja, podijeliti izazove s kojima se susrećemo kao i razmijeniti ideje, a sve u duhu širenja područja intersekcionalne […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram