14. studenoga 2011.

Platforma 112

 13. studenoga 2011.

 PRIOPĆENJE NAKON KONFERENCIJE ZA NOVINARE PLATFORME 112

 "Ovo je jedinstvena akcija organizacija civilnog društva koje su pokazale zrelost i pokušale popisati sva pitanja važna građanima. Ujedno, ovo je poziv političarima da se uozbilje i da počnemo zajednički uređivati državu vladavine prava i institucija koje opslužuju sve građane, bez obzira na njihovu političku i ekonomsku moć", rekla je Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava i udruge B.a.B.e., predstavljajući zahtjeve Platforme 112.

 "Platforma 112 smatra kako je prvenstveno važno da institucije vlasti budu stabilne, odgovorne i demokratične te da osiguravaju svim građanima jednak pristup pravdi. U takvom sustavu institucije se brinu o građanima pojedincima, njihovim pravima i potrebama na transparentan, stručan, efikasan i nepristran način," istaknula  je Saša Šegrt iz Transparency Internationala Hrvatske. Isatknula je pritom: "Smatramo da je za osiguranje nepovratnosti reformi pokrenutih tijekom pregovora o pristupanju važno osnovati jedan novi nadstranački mehanizam u Hrvatskom saboru, neovisno o zahtjevima EU" .

 "Zahtijevamo politički sustav koji će umjesto kontrole građana osigurati građansku kontrolu nad tijelima javne vlasti, što se prvenstveno odnosi na osnivanje neovisnog nadstranačkog tijela u Saboru koje bi neovisno ocjenjivalo i davalo preporuke u odnosu na reformu pravosuđa, antikorupcijske mjere, procesuiranje ratnih zločina i učinkovitost institucionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava", istaknula je Jelena Berković iz GONG-a. Kako je dodala: "inzistiramo na sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva, posebno u odnosu na referendum, izborne jedinice i ukidanje pasivnog biračkog prava osobama osuđenima za teška kaznena djela. K tome tražimo obrazovni sustav koji građane priprema za aktivno građanstvo te inzistiramo na osiguravanju slobodnog izražavanja volje naroda – od okupljanja na Markovom trgu do jačanja utjecaja novinarske struke na izbor glavnog urednika".

 "Korupcija je jedan od glavnih problema u našoj državi te će odlučnost i neselektivnost buduće Vlade u borbi za njeno suzbijanje biti veliki test njene uspješnosti u stvaranju bolje Hrvatske. Javni interes vidimo kao nit vodilju i načelo djelovanja svih nositelja javnih dužnosti te glavni kriterij za donošenje odluka", istaknuo je Bernard Ivčić iz Zelene akcije. Kako je naglasio: "inzistiramo na zaštiti prirodnih i javnih resursa od partikularnih interesa - primjerice, iako je ukinut Zakon o igralištima za golf, potrebno je ukinuti i cijeli niz koruptivnih elemenata koji se nalaze u Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu u prostornom uređenju i gradnji." Zatim je dodao: "Istovremeno tražimo veća izdvajanja za odgojno obrazovni sustav koji će svakom građaninu/ki osigurati jednakopravnost prilikom upisa u vrtiće, škole i visokoškolske ustanove."

 "Svjesni činjenice da je veliki dio standarda zaštite ljudskih prava ugrađen u domaće zakonodavstvo zbog vanjskih pritisaka, očekujemo da se predano i sustavno štite prava nacionalnih manjina, LGBT skupina, osoba s invaliditetom i ženska ljudska prava. Posebnu pažnju stavljamo na zaštitu radničkih prava koja će i dalje biti izložena veliki pritiscima i težnji za njihovim smanjenjem", istaknuo je Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije. Kako je dodao: "Primjer pokušaja predizbornog kadroviranja policije upućuje nas na potrebu za jačanjem građanskog nadzora vojske, policije i sigurnosno-obavještajnih službi.  Konačno, Hrvatska će u narednom razdoblju sve više biti uključena, kroz svoju vanjsku politiku, u pružanje pomoći drugim zemljama – ta pomoć mora biti primarno razvojna i temeljiti se na vrijednostima ljudskih prava i izgradnje mira".

 "Unutar ove koalicije, udruge osoba s invaliditetom postavile su zahtjeve koji se odnose na implementaciju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koju je Hrvatska potpisala među prvima u svijetu, ali dosad nije učilila gotovo ništa konkretno da ona zaživi u praksi", istaknuo je Damjan Janjušević iz Udruge za samozastupanje. "Osobama s invaliditetom je dosta biti objektima milosrđa sustava socijalne skrbi – želimo položaj i status jednakopravnih građana, što nam jamči Konvencija. Stoga smo posebno zainteresirani za afirmaciju njenih članaka koji govore o poslovnoj sposobnosti, pravu na obrazovanje, rad i život u zajednici, te pravu na sudjelovanje u javnom i političkom životu".

 "Tražimo odgovoran pristup provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na članak 22. koji definira zapošljavanje.  Nakon osam godina postojanja ovog zakona Romi, Srbi, a djelomično i Bošnjaci i nadalje nemaju jednake šanse za zapošljavanje," istaknuo je Ljubo Manojlović iz Srpskog demokratskog foruma. Istaknuo je zatim kako je "Hrvatska  potpisala Bečki Sporazum o sukcesiji i aneksom G se obavezala na pravednu naknadu izbjeglicama i povratnicama. Međutim, ne samo da se ova obaveza ne provodi odgovorno, već je u svibnju izmijenjen Zakon o područjima posebne državne skrbi tako da je ozakonjena diskriminacija prema povratnicima na temelju nacionalnog porijekla i područja na kojem ostvaruju svoja prava, a u odnosu na stambeno zbrinjavanje, tj. prava otkupa, doniranja stanova i kuća te boravak u kućama i stanovima".

 

"Smatramo nužim dosljedno i nepristrano suočavanje s prošlošću te ozbiljan pristup nasljeđu rata – učinkovito i neselektivno istraživanje i procesuiranje ratnih zločina, s naglaskom na pokretanje istraga i procesuiranje svih slučajeva u kojima postoji sumnja počinjenja ratnog zločina kao i unapređenja sustava podrške žrtvama i svjedocima, te uspostavljanje sustava zaštite i odštete za žene žrtve ratnog silovanja", naglasila je Emina Bužinkić iz Documente – Centra za suočavanje s prošlošću. Kako je dodala: "specifično važnim držimo ukidanje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije. Zahtijevamo i pokretanje procedure za osnivanjem Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama rata (REKOM) u suradnji s vladama drugih post-jugoslavenskih zemalja te uspostavljanje drugih mehanizama za rasvjetljavanje sudbine svih nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije. Osim toga, od buduće vlasti zahtijevamo osiguranje obeštećenja svih civilnih žrtava rata".

 Na kraju, Platforma 112 upućuje javni poziv strankama, koalicijama i nezavisnim listama da se, prije izlaska građana i građanki na birališta,  javno očituju o naših 112 konkretnih zahtjeva. 21. studenog 2011. organizirat ćemo sučeljavanje predstavnika stranaka i nezavisnih lista s predstavnicima Platforme 112, na kojem će kandidati/kinje imati priliku obrazložiti svoje prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih zahtjeva. 

 Platformu 112 čine: B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s  duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

Platformu 112 podržavaju: Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir; Hrvatski savez slijepih; Centar inkluzivne potpore IDEM; Domine Split; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac; Kurziv - platforma za pitanja kulture, medija i društva; Koalicija udruga Info zona; Radio Mreža; Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS; Udruga Fade In; Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar; Zelena Istra; Udruga Delta; Udruga za razvoj civilnog društva SMART; Ženska soba; Forum za slobodu odgoja; Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga; Eko-Zadar; Brodsko ekološko društvo; Zeleni Osijek; Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce; Eko Pan; Krka Knin; Ekološko turistička udruga Šolte; Eko-eko Komin; MIRamiDA Centar regionalne razmjene mirovnih iskustava; Zeo Nobilis.

 Postupak prikupljanja podrške je zamišljen kao otvoreni proces pa očekujemo da će zahtjevi Platforme 112 koju je kreiralo 19 organizacija civilnoga društva u otvorenom i participativnom procesu, uz dosadašnju podršku 28 udruga, imati široku podršku svih zagovaratelja vladavine prava kao stvarnog uporišta djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Posljednje

22. rujna 2023.
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna želimo opetovano skrenuti pažnju na problem nasilja kao na društveni problem kojim se narušavaju temeljna ljudska prava. U odnosu na društveni odnos prema nasilju nad ženama, možemo reći da se tijekom godina percepcija mijenja pa se obiteljsko nasilje više ne doživljava isključivo kao „privatna stvar“, […]

Više
13. rujna 2023.
FRA objavio Izvještaj “Temeljna prava starijih osoba: osiguravanje pristupa javnim uslugama u digitalnom društvu”

Javne usluge u online formatu omogućavaju lakši pristup socijalnim davanjima i pronalaženju potrebnih informacija. Međutim stariji ljudi ponekad nemaju dovoljno digitalnih vještina koje su potrebne da bi se služili javnim informacijama na internetu. To predstavlja potencijalnu zapreku ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Europska agencija za temeljna prava (FRA) upozorava da ih to dovodi u nepovoljnu situaciju […]

Više
15. lipnja 2023.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama

Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, pri čemu ukazujemo na važnost zaštite starijih osoba te se usmjeravamo na osvještavanje problema s kojima se starije osobe suočavaju. 2011. godine Ujedinjeni su narodi rezolucijom 66/127 ukazali na važnost osvješćivanja o zlostavljanju starijih osoba kao kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava, slijedom […]

Više
6. lipnja 2023.
Otvoreni dijalozi s predstavnicama organizacija civilnog društva

U sklopu projekta puSHEd – protect, understand, support; help the elderly održana su dva otvorena dijaloga s predstavnicama organizacija civilnog društva. Cilj dijaloga bio je razmijeniti iskustva i primjere dobrih praksi u radu sa starijim osobama žrtvama nasilja, podijeliti izazove s kojima se susrećemo kao i razmijeniti ideje, a sve u duhu širenja područja intersekcionalne […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram