14. studenoga 2011.

Platforma 112

 13. studenoga 2011.

 PRIOPĆENJE NAKON KONFERENCIJE ZA NOVINARE PLATFORME 112

 "Ovo je jedinstvena akcija organizacija civilnog društva koje su pokazale zrelost i pokušale popisati sva pitanja važna građanima. Ujedno, ovo je poziv političarima da se uozbilje i da počnemo zajednički uređivati državu vladavine prava i institucija koje opslužuju sve građane, bez obzira na njihovu političku i ekonomsku moć", rekla je Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava i udruge B.a.B.e., predstavljajući zahtjeve Platforme 112.

 "Platforma 112 smatra kako je prvenstveno važno da institucije vlasti budu stabilne, odgovorne i demokratične te da osiguravaju svim građanima jednak pristup pravdi. U takvom sustavu institucije se brinu o građanima pojedincima, njihovim pravima i potrebama na transparentan, stručan, efikasan i nepristran način," istaknula  je Saša Šegrt iz Transparency Internationala Hrvatske. Isatknula je pritom: "Smatramo da je za osiguranje nepovratnosti reformi pokrenutih tijekom pregovora o pristupanju važno osnovati jedan novi nadstranački mehanizam u Hrvatskom saboru, neovisno o zahtjevima EU" .

 "Zahtijevamo politički sustav koji će umjesto kontrole građana osigurati građansku kontrolu nad tijelima javne vlasti, što se prvenstveno odnosi na osnivanje neovisnog nadstranačkog tijela u Saboru koje bi neovisno ocjenjivalo i davalo preporuke u odnosu na reformu pravosuđa, antikorupcijske mjere, procesuiranje ratnih zločina i učinkovitost institucionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava", istaknula je Jelena Berković iz GONG-a. Kako je dodala: "inzistiramo na sveobuhvatnoj reformi izbornog zakonodavstva, posebno u odnosu na referendum, izborne jedinice i ukidanje pasivnog biračkog prava osobama osuđenima za teška kaznena djela. K tome tražimo obrazovni sustav koji građane priprema za aktivno građanstvo te inzistiramo na osiguravanju slobodnog izražavanja volje naroda – od okupljanja na Markovom trgu do jačanja utjecaja novinarske struke na izbor glavnog urednika".

 "Korupcija je jedan od glavnih problema u našoj državi te će odlučnost i neselektivnost buduće Vlade u borbi za njeno suzbijanje biti veliki test njene uspješnosti u stvaranju bolje Hrvatske. Javni interes vidimo kao nit vodilju i načelo djelovanja svih nositelja javnih dužnosti te glavni kriterij za donošenje odluka", istaknuo je Bernard Ivčić iz Zelene akcije. Kako je naglasio: "inzistiramo na zaštiti prirodnih i javnih resursa od partikularnih interesa - primjerice, iako je ukinut Zakon o igralištima za golf, potrebno je ukinuti i cijeli niz koruptivnih elemenata koji se nalaze u Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu u prostornom uređenju i gradnji." Zatim je dodao: "Istovremeno tražimo veća izdvajanja za odgojno obrazovni sustav koji će svakom građaninu/ki osigurati jednakopravnost prilikom upisa u vrtiće, škole i visokoškolske ustanove."

 "Svjesni činjenice da je veliki dio standarda zaštite ljudskih prava ugrađen u domaće zakonodavstvo zbog vanjskih pritisaka, očekujemo da se predano i sustavno štite prava nacionalnih manjina, LGBT skupina, osoba s invaliditetom i ženska ljudska prava. Posebnu pažnju stavljamo na zaštitu radničkih prava koja će i dalje biti izložena veliki pritiscima i težnji za njihovim smanjenjem", istaknuo je Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije. Kako je dodao: "Primjer pokušaja predizbornog kadroviranja policije upućuje nas na potrebu za jačanjem građanskog nadzora vojske, policije i sigurnosno-obavještajnih službi.  Konačno, Hrvatska će u narednom razdoblju sve više biti uključena, kroz svoju vanjsku politiku, u pružanje pomoći drugim zemljama – ta pomoć mora biti primarno razvojna i temeljiti se na vrijednostima ljudskih prava i izgradnje mira".

 "Unutar ove koalicije, udruge osoba s invaliditetom postavile su zahtjeve koji se odnose na implementaciju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koju je Hrvatska potpisala među prvima u svijetu, ali dosad nije učilila gotovo ništa konkretno da ona zaživi u praksi", istaknuo je Damjan Janjušević iz Udruge za samozastupanje. "Osobama s invaliditetom je dosta biti objektima milosrđa sustava socijalne skrbi – želimo položaj i status jednakopravnih građana, što nam jamči Konvencija. Stoga smo posebno zainteresirani za afirmaciju njenih članaka koji govore o poslovnoj sposobnosti, pravu na obrazovanje, rad i život u zajednici, te pravu na sudjelovanje u javnom i političkom životu".

 "Tražimo odgovoran pristup provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na članak 22. koji definira zapošljavanje.  Nakon osam godina postojanja ovog zakona Romi, Srbi, a djelomično i Bošnjaci i nadalje nemaju jednake šanse za zapošljavanje," istaknuo je Ljubo Manojlović iz Srpskog demokratskog foruma. Istaknuo je zatim kako je "Hrvatska  potpisala Bečki Sporazum o sukcesiji i aneksom G se obavezala na pravednu naknadu izbjeglicama i povratnicama. Međutim, ne samo da se ova obaveza ne provodi odgovorno, već je u svibnju izmijenjen Zakon o područjima posebne državne skrbi tako da je ozakonjena diskriminacija prema povratnicima na temelju nacionalnog porijekla i područja na kojem ostvaruju svoja prava, a u odnosu na stambeno zbrinjavanje, tj. prava otkupa, doniranja stanova i kuća te boravak u kućama i stanovima".

 

"Smatramo nužim dosljedno i nepristrano suočavanje s prošlošću te ozbiljan pristup nasljeđu rata – učinkovito i neselektivno istraživanje i procesuiranje ratnih zločina, s naglaskom na pokretanje istraga i procesuiranje svih slučajeva u kojima postoji sumnja počinjenja ratnog zločina kao i unapređenja sustava podrške žrtvama i svjedocima, te uspostavljanje sustava zaštite i odštete za žene žrtve ratnog silovanja", naglasila je Emina Bužinkić iz Documente – Centra za suočavanje s prošlošću. Kako je dodala: "specifično važnim držimo ukidanje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije. Zahtijevamo i pokretanje procedure za osnivanjem Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama rata (REKOM) u suradnji s vladama drugih post-jugoslavenskih zemalja te uspostavljanje drugih mehanizama za rasvjetljavanje sudbine svih nestalih u ratovima na području bivše Jugoslavije. Osim toga, od buduće vlasti zahtijevamo osiguranje obeštećenja svih civilnih žrtava rata".

 Na kraju, Platforma 112 upućuje javni poziv strankama, koalicijama i nezavisnim listama da se, prije izlaska građana i građanki na birališta,  javno očituju o naših 112 konkretnih zahtjeva. 21. studenog 2011. organizirat ćemo sučeljavanje predstavnika stranaka i nezavisnih lista s predstavnicima Platforme 112, na kojem će kandidati/kinje imati priliku obrazložiti svoje prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih zahtjeva. 

 Platformu 112 čine: B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s  duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

Platformu 112 podržavaju: Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir; Hrvatski savez slijepih; Centar inkluzivne potpore IDEM; Domine Split; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac; Kurziv - platforma za pitanja kulture, medija i društva; Koalicija udruga Info zona; Radio Mreža; Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS; Udruga Fade In; Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar; Zelena Istra; Udruga Delta; Udruga za razvoj civilnog društva SMART; Ženska soba; Forum za slobodu odgoja; Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga; Eko-Zadar; Brodsko ekološko društvo; Zeleni Osijek; Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce; Eko Pan; Krka Knin; Ekološko turistička udruga Šolte; Eko-eko Komin; MIRamiDA Centar regionalne razmjene mirovnih iskustava; Zeo Nobilis.

 Postupak prikupljanja podrške je zamišljen kao otvoreni proces pa očekujemo da će zahtjevi Platforme 112 koju je kreiralo 19 organizacija civilnoga društva u otvorenom i participativnom procesu, uz dosadašnju podršku 28 udruga, imati široku podršku svih zagovaratelja vladavine prava kao stvarnog uporišta djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Posljednje

15. ožujka 2023.
Edukacija o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju o sigurnosti, rizicima, samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 24. ožujka 2023. godine, […]

Više
15. ožujka 2023.
Dvodnevna radionica „Strateško planiranje“

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira dvodnevnu radionicu „Strateškog planiranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 16. i 17. ožujka 2023. godine, u trajanju od 10,00h do 14,30h. […]

Više
17. veljače 2023.
Edukacija učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja

Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. s partnerima  Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Vukovarsko-srijemskom županijom, u sklopu projekta "ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije" UP.04.2.1.11.0156 organizira „Edukaciju učinkovitog javnog zagovaranja i javnog komuniciranja“. Radionica će se održati online, putem Zoom aplikacije, dana 22. veljače 2023. godine, od 10:00 do 14:30 sati. […]

Više
16. veljače 2023.
Na završnoj konferenciji o online nasilju prema ženama predstavljena postignuća i planovi projekta SURF and SOUND

Udruga B.a.B.e. održala je u partnerstvu s Agencijom za elektroničke medije završnu konferenciju na temu online nasilja prema ženama u okviru projekta SURF and SOUND. Ovom su prilikom, 15. veljače u Kući Europe u Zagrebu, predstavljeni ostvareni rezultati te planirane aktivnosti u provođenju nastavka projekta SURF and SOUND 2.0 tijekom sljedeće dvije godine. Konzorciju partnera pridružuju se Ravnateljstvo […]

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram