babe@babe.hr
+385 1 4663 666

27. listopada 2022.

Održan je trodnevni trening „Uvođenje standarda kvalitete prilikom izrade smjernica javnih politika“

Trodnevni trening „Uvođenje standarda kvalitete prilikom izrade smjernica javnih politika“ održan je od 19. do 21. listopada u prostorijama društveno-kulturnog centra „Šesnaestica“. Na treningu su sudjelovale predstavnice Odsjeka za sociologiju Sveučilišta u Zadru te organizacije civilnog društva i to: B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar, Ženska udruga "IZVOR", Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Ženska grupa Korak Karlovac, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga roditelja “Korak po korak”.

Prvi dan treninga bio je posvećen teorijskim konceptima javne politike pa smo se tako bavili određenjem javnih politka te modelima i klasifikacijom javnih politika i policy aktera. Također, u grupama smo odradili vježbu gdje smo pomoću SWOT analize analizirali trenutno stanje okoline te smo definirali dionike bitne za javne politike.

Drugi dan smo detaljno analizirali preliminarne rezultate istraživanja “Ispitivanje javnog mijenja i potreba roditelja maloljetne djece” koje je provelo Sveučilište u Zadru (2022.) u sklopu projekta. Iz navedenog istraživanja definirali smo glavne probleme, a to su bili neravnomjerno korištenje bolovanja roditelja u slučaju bolesti djeteta, nedostatak programa cjelodnevnog i produženog boravka i nedostatak kapaciteta u vrtićima i jaslicama. Koristeći stablo problema, u tri grupe definirali smo neposredne uzroke i posljedice navedenih uočenih problema.

Treći dan nastavili smo s radom u grupama pa smo stablo problema pretvarali u stablo ciljeva. Na temelju rezultata istraživanja Sveučilišta u Zadru definirali smo glavne probleme za koje smo radili na osmišljavanju mogućih policy instrumenata u odnosu na definirane ciljeve.

Trodnevni trening, kojeg je vodila Suzana Kunac, dio je projekta “Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene”  čije provođenje je započelo 28.10.2020. godine te traje 36 mjeseci. Vrijednost projekta je 3.599.941,69 HRK, od čega se iz državnog proračuna RH financira 15%, a iz Europskog socijalnog fonda 85%. Projekt ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki RH.

Posljednje

22. travnja 2024.
Zahvala na donaciji

Ovim putem zahvaljujemo firmi VuMedi d.o.o. i njenim djelatnicima koji su prepoznali rad naše udruge te odlučili svojom velikodušnošću uveseliti naše korisnike skloništa, žene i djecu koja su se našla u teškoj životnoj situaciji i kada im je podrška i pomoć najpotrebnija oni su omogućili da se ne osjećaju zaboravljeno. Veliko hvala žele Vam djelatnice […]

Više
4. travnja 2024.
Tematska sustavna podrška - usklađivanje privatnog i poslovnog života

03. travnja 2024. pet je udruga potpisalo sporazume s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva za uključivanje u Tematske sustavne podrške za pet tematskih područja koja će biti značajna za razvoj hrvatskog društva u narednom periodu od četiri godine. Novi projekt udruge B.a.B.e. u okviru Tematske sustavne podrške odnosi se na usklađivanje privatnog i poslovnog života […]

Više
8. ožujka 2024.
Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena slavi postignuća i doprinos žena ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom životu te služi kao podsjetnik na sva ona još uvijek zatomljena i osporavana ljudska prava.

Više
7. ožujka 2024.
Pokrenuta je nacionalna kampanja podizanja svijesti o online nasilju prema ženama u sklopu projekta SURF AND SOUND 2.0

Udruga B.a.B.e. i Agencija za elektroničke medije pokrenuli su nacionalnu kampanju podizanja svijesti o online nasilju prema ženama u sklopu projekta SURF AND SOUND 2.0.

Više
VIJESTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram