babe@babe.hr
+385 1 4663 666

ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije financiran iz Europskog socijalnog fonda

Donator: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zakladom za razvoj civilnog društva

Razdoblje provedbe: 21.3.2022. do 21.6.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 477.636,38 kn

Partneri: Vukovarsko-srijemska županija i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

Opis projekta: Projekt adresira problem organizacijske i financijske podkapacitiranosti lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava najugroženijih skupina s ciljem prenošenja znanja, iskustava i dobre prakse te formiranja lokalnih organizacija civilnog društva i njihova osnaživanja kao dugoročno stabilnih i održivih organizacija koje će biti u mogućnosti pravovremeno identificirati probleme s kojima se susreću građani u njihovoj lokalnoj zajednici te učinkovito i pravovremeno na njih odgovoriti, osobito u kriznim i izvanrednim situacijama, čime se potiče razvoj lokalnih zajednica i prosperitet građana i građanki kao krajnjih korisnika/ica.

Projekt sadrži dva elementa. Prvi je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, drugi je jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama.

U okviru prvog elementa provodit ćemo slijedeće aktivnosti:

1. Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva

2. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije

3. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini

4. Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

5. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu inovacijsko-komunikacijskih tehnologija, poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa)

6. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama

7. Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

U okviru drugog elementa provodit ćemo slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje radionice opće informatičke pismenosti za predstavnike OCD-a

2. Održavanje radionice fokusirane na prezentaciju alata i aplikacija za online funkcioniranje

timova/home office-a

3. Osiguranje mentorskog rada za svaku organizaciju koja sudjeluje u projektnim aktivnostima

Natrag na projekte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram