babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Vrijednosti vrednota

Publikacija je dio projekta koje su B.a.B.e. realizirale 2006. godine uz financijsku pomoć USAID-a i u suradnji s AED-om i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Istraživanjem "Doprinos organizacija civilnog društva jačanju demokratizacije" i tiskanjem publikacije " Vrijednosti vrednota" željele smo prikazati iznimno veliku ulogu i značajan doprinos organizacija civilnog društva u procesima demokratizacije, promocije ljudskih prava, zaštite marginaliziranih skupina…

Publikacije
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram