babe@babe.hr
+385 1 4663 666

Aktivnosti

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije
Projekti 2022
Projekti 2021
Projekti 2020
Projekti 2019
Projekti 2018
Projekti 2017
Projekti 2016
Projekti 2015
Projekti 2014
Projekti 2013
Ostali projekti
Akcije i inicijative
Prethodni programi

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije otvorena je u srpnju 2008. godine u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom kao rezultat naših napora da se žrtvama rodno uvjetovanog nasilja pruži egzistencijalna zaštita i psihosocijalna podrška.

Uz osiguravanje smještaja ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci unutar Sigurne kuće, naš stručni tim kojeg čine socijalna radnica, psihologinja i sociologinja pružaju psihosocijalnu podršku, dok naš pravni tim pruža potrebne pravne informacije i savjete.

Maksimalno trajanje boravka korisnica/ka u Sigurnoj kući je godinu dana. Stoga naše stručne suradnice ulažu velike napore kako bi, u tom relativno kratkom periodu, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih trauma, vraćanju samopouzdanja te podršku u procesu osamostaljenja, pronalasku zaposlenja i stana.

U Sigurnoj kući možemo pružiti smještaj za ukupno dvanaest žena i osmero djece, primamo osobe s područja čitave Hrvatske. Kuća je odlično opremljena i vrhunski osigurana što uvelike doprinosi osjećaju sigurnosti naših korisnica/ka. 

 

Ukoliko se nalazite u nasilnoj obiteljskoj sredini i potrebna Vam je zaštita i pomoć, kontaktirajte Centar za socijalnu skrb, policiju i/ili nas kontaktirajte na niže navedene telefonske brojeve i e-mail adresu:

 

Tel:  032/414-910; 01/4663 666

Mob: 098/9824-641

e-mail:  sigurnakucavsz@babe.hr 

Projekti 2022

SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence

Razdoblje provedbe: 1.3.2021. - 28.2.2023.
Projekt sufinancira: Europska unija iz programa Rights, Equality and Citizenship (2014.-2020.) u udjelu 80%
Ukupna vrijednost projekta: 1.569.649.87 HRK
Partneri: Agencija za elektroničke medije

Opis projekta:

Projekt SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence - udruge B.a.B.e. usmjeren je na smanjenje pojave online nasilja prema ženama u društvu. Kroz rad na podizanju znanja i kapaciteta stručnjaka te važnih dionika u društvu, poput medijskih djelatnika, projekt će ojačati kapacitete sustava i stvoriti preporuke za poboljšanje javnih politika u Republici Hrvatskoj te protokol za postupanje u slučajevima online nasilja. Nadalje, projekt će stvoriti integrirani model za prevenciju, prijavu i podršku žrtvama online nasilja putem web platforme te će pružiti usluge podrške žrtvama u obliku besplatnog pravnog i psihološkog savjetovanja. Tijekom provedbe projekta provest će se nacionalna kampanja kojom ćemo osvijestiti građanke i građane o nedovoljno prepoznatom problemu online nasilja s utjecati na suzbijanje njegove pojave u društvu.

 

puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly

Razdoblje provedbe: 01.06.2022.-31.05.2024.

Projekt financira: Europska unija sredstvima iz programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti (CERV)

Ukupna vrijednost projekta: €208.716,34

Partneri: Grad Zagreb, Dom Duga Zagreb i Zaklada zajednički put uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Opis projekta: Projekt puSHEd – Protect, Understand, Support: Help the Elderly. provodi udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Domom Duga Zagreb i Zakladom zajednički put te uz podršku Pučke pravobraniteljice, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Europske socijalne mreže.

Cilj projekta je prevencija i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja prema ženama starije životne dobi razvojem rodno specifičnih odgovora u pružanju podrške žrtvama i podizanjem kapaciteta relevantnih dionika/ca sustava zaštite i podrške. Također, projekt je usmjeren na podizanje svijesti opće populacije i poboljšanje odgovora zajednice na rodno uvjetovano nasilje prema starijim ženama pri čemu se prvenstveno podrazumijeva veći broj prijava nasilja te prevencija istog.

Projektne aktivnosti uključuju analizu potreba, razvijanje trening materijala i smjernica za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, treninge za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama žrtvama nasilja, aktivnosti razmjene znanja i primjera dobre prakse jednako kao i aktivnosti podizanja svijesti o predmetnom problemu. Sve projektne aktivnosti usmjerene su na potrebe žrtava s posebnim naglaskom na potrebe u kriznim situacijama kao što je pandemija COVID-19 virusa.

Projekt se oslanja na Istanbulsku konvenciju te je usmjeren promicanju ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji kao ključnim europskim vrijednostima i temeljnim načelima za iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja nad starijim ženama. 

 

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Udruga B.a.B.e. je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizacijui/ili razvoj udruge.

Trajanje projekta: 01.01.2022.-31.12.2024.

Savjetodavna i psihosocijalna podrška i pomoć ženama žrtvama nasilja u obitelji nakon izlaska iz skloništa

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ukupna vrijednost projekta: 180.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. - 31.05.2023.

Partneri: Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”, Vukovarsko-srijemska županija; Centar za socijalnu skrb Vukovar i Županja

Opis projekta:

Projekt je usmjeren na osiguravanje socijalne integracije žrtava obiteljskog nasilja nakon napuštanja sigurne kuće kroz aktivnosti psihosocijalne i pravne podrške, radionice osnaživanja i aktivnog traženja posla, praćenja postupaka pred institucijama kao i aktivnosti djelovanja na širem društvenom planu. Projekt doprinosi smanjenju siromaštva, suzbijanju diskriminacije i promicanju rodne ravnopravnosti, kao i razvoju dodatnih programa socijalne integracije u procesu deinstitucionalizacije za podzastupljene žrtve obiteljskog nasilja. Dugoročni je cilj ovog programa suzbiti obiteljsko nasilje, stvarajući uvjete za trajno napuštanje nasilne veze i integraciju u zajednicu. Provedbom programa jačat će se kapaciteti žrtava za život bez nasilja te osnažiti uloga zajednice u suzbijanju obiteljskog nasilja. Uspješna integracija žrtava doprinijet će procesu deinstitucionalizacije, odnosno, smanjenju broja osoba u sustavu institucijske skrbi. Borbom protiv obiteljskog nasilja i pružanjem sveobuhvatne podrške žrtvama kako bi ostvarile uvjete za kvalitetan život u zajednici dugoročno će se smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti za ovu rizičnu skupinu.

Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama

Projekt "Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama". Savjetovalište pruža pomoć žrtvama obiteljskog nasilja i drugim diskriminiranim skupinama  kroz odgovore na upite upućene e mailom ili poštom, putem SOS linije za krizne situacije 0800200144, osobnim savjetovanjem i pisanjem podnesaka upravnim i sudskim tijelima, psihološkim osnaživanjem te psihosocijalnom pomoći žrtvama i članovima njihove obitelji  koje se suočavaju s poteškoćama koje utječu na njihov radni te obiteljski život.

Projekt financirao: Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Razdoblje provedbe: 01.01.2020. do 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 270.000,00 kn

Pružanje primarne pravne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja i drugim diskriminiranim socijalno ugroženim skupinama

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2022. - 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 95.000,00 kn

Donator: Ministarstvo pravosuđa

Opis projekta:

Glavni cilj projekta je organiziranje dostupnih i učinkovitih mehanizama pružanja primarne pravne pomoći najugroženijim društvenim skupinama koje zbog različitih nepovoljnih životnih faktora, nedovoljne informiranosti i neznanja nisu u mogućnosti sami ostvariti svoja prava niti imaju financijskih mogućnosti pravnu pomoć ostvariti na drugi način. Projektne aktivnosti usmjerene su pružanju pravne pomoći ugroženim skupinama građana kroz pravno savjetovalište koje se tijekom našeg dugogodišnjeg rada prometnulo u integralni dio udruge te se dosada pokazalo višestruko korisnim kako na individualnoj tako i na općoj društvenoj razini.

Sigurna kuća

Sigurna kuća - pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji putem Sigurne kuće. Sigurna kuća djeluje od 2008.  Program se provodi uz financijsku potporu Vukovarsko-srijemske županije (ugovor  o suradnji 275.000,00 kuna godišnje) te je sklopljen ugovor o međusobnim odnosima s  Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 20 korisnica privremenog smještaja u iznosu od 4.000,00 kn po korisnici/ku. Projekt financira Grad Vinkovci u iznosu od 5.000,00 kn  te se također financira  donacijama građana i  poslovnih korisnika). 

Prostori promjene

Donator: Europski socijalni fond (85%), državni proračun RH (15%)

Naziv projekta: "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene"

Trajanje projekta: 28.10.2020.-27.10.2023.

Vrijednost projekta: 3.599.941,69 HRK

Opis projekta:
Projekt 'Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene' ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki RH.

Projekt se odvija kroz 3 ključne skupine aktivnosti: izgradnja mreže OCD-a za utvrđivanje potreba i predlaganje javnih politika za usklađivanje privatnog i poslovnog života te njihovu regionalnu implementaciju; višeetapno akcijsko istraživanje stvarnih potreba žena i muškaraca u radnoproduktivnoj dobi; promociju i socijalni dijalog o mjerama javnih politika kojima se pridonosi usklađivanju privatnog i poslovnog života.

Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Partneri na projektu:
Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko - srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga "IZVOR", Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Naziv projekta: Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Trajanje projekta: 20.05.2020.-19.05.2022.

Opis projekta:
 
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti projekt je čiji je cilj pomoći ženama žrtvama nasilja u obitelji. Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a u provedbi sudjeluju i partneri Centar za socijalnu skrb Županja, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Sisak, Centar za socijalnu skrb Novska, Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije.

Zašto je ovaj projekt važan?
Osiguravanjem regionalne dostupnosti usluga pravnog i psihosocijalnog savjetovanja za žrtve obiteljskog nasilja, nastojimo doprinijeti suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama, unaprjeđenju socijalne uključenosti žena žrtava nasilja i kvalitete socijalnih usluga za ovu ranjivu skupinu. Uz izravan rad sa žrtvama i stručnjacima/kinjama koji/e im pružaju podršku, projektne aktivnosti podrazumijevaju i jačanje javne svijesti o društvenom problemu obiteljskog nasilja i potrebama žena koje proživljavaju nasilje. Mijenjanjem stavova svih članova/ica društva o ovom problemu, dugoročno doprinosimo poboljšanju društvenog položaja žena i zaštiti njihovih ljudskih prava.

Što radimo u okviru projekta?

 • Pružamo izravne i besplatne usluge pravnog savjetovanja i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja na području Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije,
 • Pružamo pravne informacije i podršku žrtvama u cijeloj Hrvatskoj putem besplatnetelefonske linije i online info pulta,
 • Provodimo analizu postojećeg sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji u centrima za socijalnu skrb i organizacijama civilnog društva
 • Provedbom specijaliziranih edukacija jačamo kapacitete zaposlenika/ca centara za socijalnu skrb i dionika/ca civilnog društva za pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja u obitelji,
 • Organiziramo javne događaje i stvaramo medijske sadržaje s ciljem podizanja građanske svijesti o problemu obiteljskog nasilja.

Pravna i psihosocijalna pomoć žrtvama nasilja u obitelji

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Razdoblje provedbe: 01.01.2022. - 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn

Partneri: Centar za socijalnu skrb Đakovo, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Centar za socijalnu skrb Županja

Opis projekta:

Savjetovalište pruža pomoć žrtvama obiteljskog nasilja kroz odgovore na upite upućene e mailom ili poštom, putem SOS linije za krizne situacije 0800 200 144, osobnim savjetovanjem i pisanjem podnesaka upravnim i sudskim tijelima, psihološkim osnaživanjem te psihosocijalnom pomoći žrtvama koje se suočavaju s poteškoćama koje utječu na njihov radni te obiteljski život.

ZVONO - Znanjem i vještinama osnažujemo nevladine organizacije financiran iz Europskog socijalnog fonda

Donator: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zakladom za razvoj civilnog društva

Razdoblje provedbe: 21.3.2022. do 21.6.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 477.636,38 kn

Partneri: Vukovarsko-srijemska županija i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

Opis projekta: Projekt adresira problem organizacijske i financijske podkapacitiranosti lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava najugroženijih skupina s ciljem prenošenja znanja, iskustava i dobre prakse te formiranja lokalnih organizacija civilnog društva i njihova osnaživanja kao dugoročno stabilnih i održivih organizacija koje će biti u mogućnosti pravovremeno identificirati probleme s kojima se susreću građani u njihovoj lokalnoj zajednici te učinkovito i pravovremeno na njih odgovoriti, osobito u kriznim i izvanrednim situacijama, čime se potiče razvoj lokalnih zajednica i prosperitet građana i građanki kao krajnjih korisnika/ica.

Projekt sadrži dva elementa. Prvi je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, drugi je jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama.

U okviru prvog elementa provodit ćemo slijedeće aktivnosti:

1. Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva

2. Osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije

3. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini

4. Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija

5. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu inovacijsko-komunikacijskih tehnologija, poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa)

6. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama

7. Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

U okviru drugog elementa provodit ćemo slijedeće aktivnosti:

1. Održavanje radionice opće informatičke pismenosti za predstavnike OCD-a

2. Održavanje radionice fokusirane na prezentaciju alata i aplikacija za online funkcioniranje

timova/home office-a

3. Osiguranje mentorskog rada za svaku organizaciju koja sudjeluje u projektnim aktivnostima

Projekti 2021

SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence

Razdoblje provedbe: 1.3.2021. - 28.2.2023.
Projekt sufinancira: Europska unija iz programa Rights, Equality and Citizenship (2014.-2020.) u udjelu 80%
Ukupna vrijednost projekta: 1.569.649.87 HRK
Partneri: Agencija za elektroničke medije

Opis projekta:

Projekt SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence - udruge B.a.B.e. usmjeren je na smanjenje pojave online nasilja prema ženama u društvu. Kroz rad na podizanju znanja i kapaciteta stručnjaka te važnih dionika u društvu, poput medijskih djelatnika, projekt će ojačati kapacitete sustava i stvoriti preporuke za poboljšanje javnih politika u Republici Hrvatskoj te protokol za postupanje u slučajevima online nasilja. Nadalje, projekt će stvoriti integrirani model za prevenciju, prijavu i podršku žrtvama online nasilja putem web platforme te će pružiti usluge podrške žrtvama u obliku besplatnog pravnog i psihološkog savjetovanja. Tijekom provedbe projekta provest će se nacionalna kampanja kojom ćemo osvijestiti građanke i građane o nedovoljno prepoznatom problemu online nasilja s utjecati na suzbijanje njegove pojave u društvu.

 

Pružanje primarne pravne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja i drugim diskriminiranim socijalno ugroženim skupinama

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2021. - 31.12.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 95.000,00 kn

Donator: Ministarstvo pravosuđa

Opis projekta:

Glavni cilj projekta je organiziranje dostupnih i učinkovitih mehanizama pružanja primarne pravne pomoći najugroženijim društvenim skupinama koje zbog različitih nepovoljnih životnih faktora, nedovoljne informiranosti i neznanja nisu u mogućnosti sami ostvariti svoja prava niti imaju financijskih mogućnosti pravnu pomoć ostvariti na drugi način. Projektne aktivnosti usmjerene su pružanju pravne pomoći ugroženim skupinama građana kroz pravno savjetovalište koje se tijekom našeg dugogodišnjeg rada prometnulo u integralni dio udruge te se dosada pokazalo višestruko korisnim kako na individualnoj tako i na općoj društvenoj razini.

Savjetodavna i psihosocijalna podrška i pomoć ženama žrtvama nasilja u obitelji nakon izlaska iz skloništa

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ukupna vrijednost projekta: 180.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. - 31.05.2023.

Partneri: Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”, Vukovarsko-srijemska županija; Centar za socijalnu skrb Vukovar i Županja

Opis projekta:

Projekt je usmjeren na osiguravanje socijalne integracije žrtava obiteljskog nasilja nakon napuštanja sigurne kuće kroz aktivnosti psihosocijalne i pravne podrške, radionice osnaživanja i aktivnog traženja posla, praćenja postupaka pred institucijama kao i aktivnosti djelovanja na širem društvenom planu. Projekt doprinosi smanjenju siromaštva, suzbijanju diskriminacije i promicanju rodne ravnopravnosti, kao i razvoju dodatnih programa socijalne integracije u procesu deinstitucionalizacije za podzastupljene žrtve obiteljskog nasilja. Dugoročni je cilj ovog programa suzbiti obiteljsko nasilje, stvarajući uvjete za trajno napuštanje nasilne veze i integraciju u zajednicu. Provedbom programa jačat će se kapaciteti žrtava za život bez nasilja te osnažiti uloga zajednice u suzbijanju obiteljskog nasilja. Uspješna integracija žrtava doprinijet će procesu deinstitucionalizacije, odnosno, smanjenju broja osoba u sustavu institucijske skrbi. Borbom protiv obiteljskog nasilja i pružanjem sveobuhvatne podrške žrtvama kako bi ostvarile uvjete za kvalitetan život u zajednici dugoročno će se smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti za ovu rizičnu skupinu.

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Razdoblje provedbe: 01.12.2020. - 30.11.2021.

Projekt financiralo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn

Partner: Centar za scijalnu skrb Gospić

Opis projekta:

Savjetovalište pruža pomoć žrtvama obiteljskog nasilja kroz odgovore na upite upućene e mailom ili poštom, putem SOS linije za krizne situacije 0800 200 144, osobnim savjetovanjem i pisanjem podnesaka upravnim i sudskim tijelima, psihološkim osnaživanjem te psihosocijalnom pomoći žrtvama koje se suočavaju s poteškoćama koje utječu na njihov radni te obiteljski život.

Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama

Projekt "Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama". Savjetovalište pruža pomoć žrtvama obiteljskog nasilja i drugim diskriminiranim skupinama  kroz odgovore na upite upućene e mailom ili poštom, putem SOS linije za krizne situacije 0800200144, osobnim savjetovanjem i pisanjem podnesaka upravnim i sudskim tijelima, psihološkim osnaživanjem te psihosocijalnom pomoći žrtvama i članovima njihove obitelji  koje se suočavaju s poteškoćama koje utječu na njihov radni te obiteljski život.

Projekt financirao: Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Razdoblje provedbe: 01.01.2020. do 31.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 270.000,00 kn

Sigurna kuća

Sigurna kuća - pružanje egzistencijalne zaštite i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji putem Sigurne kuće. Sigurna kuća djeluje od 2008.  Program se provodi uz financijsku potporu Vukovarsko-srijemske županije (ugovor  o suradnji 275.000,00 kuna godišnje) te je sklopljen ugovor o međusobnim odnosima s  Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 20 korisnica privremenog smještaja u iznosu od 4.000,00 kn po korisnici/ku. Projekt financira Grad Vinkovci u iznosu od 5.000,00 kn  te se također financira  donacijama građana i  poslovnih korisnika). 

Prostori promjene

Donator: Europski socijalni fond (85%), državni proračun RH (15%)

Naziv projekta: "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene"

Trajanje projekta: 28.10.2020.-27.10.2023.

Vrijednost projekta: 3.599.941,69 HRK

Opis projekta:
Projekt 'Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene' ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki RH.

Projekt se odvija kroz 3 ključne skupine aktivnosti: izgradnja mreže OCD-a za utvrđivanje potreba i predlaganje javnih politika za usklađivanje privatnog i poslovnog života te njihovu regionalnu implementaciju; višeetapno akcijsko istraživanje stvarnih potreba žena i muškaraca u radnoproduktivnoj dobi; promociju i socijalni dijalog o mjerama javnih politika kojima se pridonosi usklađivanju privatnog i poslovnog života.

Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Partneri na projektu:
Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko - srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga "IZVOR", Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Naziv projekta: Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Trajanje projekta: 20.05.2020.-19.05.2022.

Opis projekta:
 
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti projekt je čiji je cilj pomoći ženama žrtvama nasilja u obitelji. Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a u provedbi sudjeluju i partneri Centar za socijalnu skrb Županja, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Sisak, Centar za socijalnu skrb Novska, Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije.

Zašto je ovaj projekt važan?
Osiguravanjem regionalne dostupnosti usluga pravnog i psihosocijalnog savjetovanja za žrtve obiteljskog nasilja, nastojimo doprinijeti suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama, unaprjeđenju socijalne uključenosti žena žrtava nasilja i kvalitete socijalnih usluga za ovu ranjivu skupinu. Uz izravan rad sa žrtvama i stručnjacima/kinjama koji/e im pružaju podršku, projektne aktivnosti podrazumijevaju i jačanje javne svijesti o društvenom problemu obiteljskog nasilja i potrebama žena koje proživljavaju nasilje. Mijenjanjem stavova svih članova/ica društva o ovom problemu, dugoročno doprinosimo poboljšanju društvenog položaja žena i zaštiti njihovih ljudskih prava.

Što radimo u okviru projekta?

 • Pružamo izravne i besplatne usluge pravnog savjetovanja i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja na području Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije,
 • Pružamo pravne informacije i podršku žrtvama u cijeloj Hrvatskoj putem besplatnetelefonske linije i online info pulta,
 • Provodimo analizu postojećeg sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji u centrima za socijalnu skrb i organizacijama civilnog društva
 • Provedbom specijaliziranih edukacija jačamo kapacitete zaposlenika/ca centara za socijalnu skrb i dionika/ca civilnog društva za pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja u obitelji,
 • Organiziramo javne događaje i stvaramo medijske sadržaje s ciljem podizanja građanske svijesti o problemu obiteljskog nasilja.

How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE)

Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020

Opis projekta:

Projekt "HELPLINE" ima za cilj unaprijediti sustav podrške za žrtve nasilja poticanjem multidisciplinarne suradnje stručnjaka i stručnjakinja iz različitih institucija kao osnove za podizanje njihovih kapaciteta te kapaciteta osoba koje direktno rade sa žrtvama uz utemeljenje nacionalne SOS linije putem koje će se pružiti emocionalna podrška i primarna pravna informacija ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Suradnjom 80 sudskih praktičara/ki i policijskih službenika/ca, 32 djelatnika/ca sustava za socijalnu skrb, 48 branitelj(ic)a ljudskih prava, 32 zdravstvenih radnika/ca i 6 stručnjak(inj)a za rodnu ravnopravnost razvit će se prijedlog javne politike usklađene s direktivama Europske unije. Bazu prijedloga javne politike, priručnika za stručnjake, treninga i protokola za postupanje činit će rezultati provedene analize i istraživanja, studijsko putovanje te fokus grupe. Radionicama i treninzima će se osposobiti 48 volontera/ki koji/e će volontirati na SOS liniji, a provedbom javne kampanje će se utjecati na podizanje javne svijesti i na promjenu diskriminatornih stavova i obrazaca ponašanja.  

Partneri na ovom projektu, čija smo nositeljica, su Policijska AkademijaPravosudna AkademijaUred za ravnopravnost spolova Vlade Republike HrvatskeUdruga za podršku žrtvama i svjedocima i Institute for Labour and Family Research iz Slovačke. 

Vivien - VIctim VIolence Educational Network

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: Vivien - VIctim VIolence Educational Network

Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020.

Opis projekta:

Partneri: Giolli Cooperativa Sociale (Italija), B.a.B.e.Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Отвори очи (Bugarska), Sv Kiril i Methodij (Bugarska), Università degli Studi di Parma (Italija), SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska).

Ciljevi:
- sustavno poboljšavati stručnost profesionalaca (policije, pravosudnog sustava, obrazovnog sustava, sustava zdravstva i socijalne skrbi) koji su najčešće prvi kontakt ženama žrtvama nasilja, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom,
- dokidanje sekundarne viktimizacije žrtava i uklanjanje stereotipa - educirati profesionalce kako se postaviti u slučajevima nasilja prema ženama
- razviti modele za podizanje kompetencije profesionalaca prenosivih u druge zemlje

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti ciljevi: treninzi, edukacije, forum tetar, supervizija, istraživanja, smjernice, javna događanja i uspostavljanje međusektorske suradnje svih relevantnih dionika.

 

Projekti 2020

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2018.-31.12.2020.

Prostori promjene

Donator: Europski socijalni fond (85%), državni proračun RH (15%)

Naziv projekta: "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene"

Trajanje projekta: 28.10.2020.-27.10.2023.

Vrijednost projekta: 3.599.941,69 HRK

Opis projekta:
Projekt 'Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene' ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva uključene u Tematsku mrežu kroz partnerstva, međusektorsku suradnju s visokoobrazovnom ustanovom, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave radi postizanja učinkovitog socijalnog dijaloga sa svrhom razvijanja i predlaganja adekvatnih javnih politika, prilagođenih kulturnim specifičnostima pojedine regije, kako bi se doprinijelo usklađivanju privatnog i poslovnog života građana i građanki RH.

Projekt se odvija kroz 3 ključne skupine aktivnosti: izgradnja mreže OCD-a za utvrđivanje potreba i predlaganje javnih politika za usklađivanje privatnog i poslovnog života te njihovu regionalnu implementaciju; višeetapno akcijsko istraživanje stvarnih potreba žena i muškaraca u radnoproduktivnoj dobi; promociju i socijalni dijalog o mjerama javnih politika kojima se pridonosi usklađivanju privatnog i poslovnog života.

Projekt traje 36 mjeseci i provodi se u Gradu Zagrebu i sljedećim županijama: Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj te Istarskoj županiji.

Partneri na projektu:
Nositelj projekta su udruga B.a.B.e., a partneri na projektu su: Sveučilište u Zadru, Grad Novska, Vukovarsko - srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRIter, Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga "IZVOR", Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona te Mreža mladih Hrvatske.

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Naziv projekta: Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Trajanje projekta: 20.05.2020.-19.05.2022.

Opis projekta:
 
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti projekt je čiji je cilj pomoći ženama žrtvama nasilja u obitelji. Nositeljica projekta je udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran., a u provedbi sudjeluju i partneri Centar za socijalnu skrb Županja, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Sisak, Centar za socijalnu skrb Novska, Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije.

Zašto je ovaj projekt važan?
Osiguravanjem regionalne dostupnosti usluga pravnog i psihosocijalnog savjetovanja za žrtve obiteljskog nasilja, nastojimo doprinijeti suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama, unaprjeđenju socijalne uključenosti žena žrtava nasilja i kvalitete socijalnih usluga za ovu ranjivu skupinu. Uz izravan rad sa žrtvama i stručnjacima/kinjama koji/e im pružaju podršku, projektne aktivnosti podrazumijevaju i jačanje javne svijesti o društvenom problemu obiteljskog nasilja i potrebama žena koje proživljavaju nasilje. Mijenjanjem stavova svih članova/ica društva o ovom problemu, dugoročno doprinosimo poboljšanju društvenog položaja žena i zaštiti njihovih ljudskih prava.

Što radimo u okviru projekta?

 • Pružamo izravne i besplatne usluge pravnog savjetovanja i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja na području Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije,
 • Pružamo pravne informacije i podršku žrtvama u cijeloj Hrvatskoj putem besplatnetelefonske linije i online info pulta,
 • Provodimo analizu postojećeg sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji u centrima za socijalnu skrb i organizacijama civilnog društva
 • Provedbom specijaliziranih edukacija jačamo kapacitete zaposlenika/ca centara za socijalnu skrb i dionika/ca civilnog društva za pružanje socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja u obitelji,
 • Organiziramo javne događaje i stvaramo medijske sadržaje s ciljem podizanja građanske svijesti o problemu obiteljskog nasilja.

How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE)

Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020

Opis projekta:

Projekt "HELPLINE" ima za cilj unaprijediti sustav podrške za žrtve nasilja poticanjem multidisciplinarne suradnje stručnjaka i stručnjakinja iz različitih institucija kao osnove za podizanje njihovih kapaciteta te kapaciteta osoba koje direktno rade sa žrtvama uz utemeljenje nacionalne SOS linije putem koje će se pružiti emocionalna podrška i primarna pravna informacija ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Suradnjom 80 sudskih praktičara/ki i policijskih službenika/ca, 32 djelatnika/ca sustava za socijalnu skrb, 48 branitelj(ic)a ljudskih prava, 32 zdravstvenih radnika/ca i 6 stručnjak(inj)a za rodnu ravnopravnost razvit će se prijedlog javne politike usklađene s direktivama Europske unije. Bazu prijedloga javne politike, priručnika za stručnjake, treninga i protokola za postupanje činit će rezultati provedene analize i istraživanja, studijsko putovanje te fokus grupe. Radionicama i treninzima će se osposobiti 48 volontera/ki koji/e će volontirati na SOS liniji, a provedbom javne kampanje će se utjecati na podizanje javne svijesti i na promjenu diskriminatornih stavova i obrazaca ponašanja.  

Partneri na ovom projektu, čija smo nositeljica, su Policijska AkademijaPravosudna AkademijaUred za ravnopravnost spolova Vlade Republike HrvatskeUdruga za podršku žrtvama i svjedocima i Institute for Labour and Family Research iz Slovačke. 

Vivien - VIctim VIolence Educational Network

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: Vivien - VIctim VIolence Educational Network

Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020.

Opis projekta:

Partneri: Giolli Cooperativa Sociale (Italija), B.a.B.e.Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Отвори очи (Bugarska), Sv Kiril i Methodij (Bugarska), Università degli Studi di Parma (Italija), SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska).

Ciljevi:
- sustavno poboljšavati stručnost profesionalaca (policije, pravosudnog sustava, obrazovnog sustava, sustava zdravstva i socijalne skrbi) koji su najčešće prvi kontakt ženama žrtvama nasilja, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom,
- dokidanje sekundarne viktimizacije žrtava i uklanjanje stereotipa - educirati profesionalce kako se postaviti u slučajevima nasilja prema ženama
- razviti modele za podizanje kompetencije profesionalaca prenosivih u druge zemlje

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti ciljevi: treninzi, edukacije, forum tetar, supervizija, istraživanja, smjernice, javna događanja i uspostavljanje međusektorske suradnje svih relevantnih dionika.

 

Projekti 2019

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2018.-31.12.2020.

How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE)

Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020

Opis projekta:

Projekt "HELPLINE" ima za cilj unaprijediti sustav podrške za žrtve nasilja poticanjem multidisciplinarne suradnje stručnjaka i stručnjakinja iz različitih institucija kao osnove za podizanje njihovih kapaciteta te kapaciteta osoba koje direktno rade sa žrtvama uz utemeljenje nacionalne SOS linije putem koje će se pružiti emocionalna podrška i primarna pravna informacija ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Suradnjom 80 sudskih praktičara/ki i policijskih službenika/ca, 32 djelatnika/ca sustava za socijalnu skrb, 48 branitelj(ic)a ljudskih prava, 32 zdravstvenih radnika/ca i 6 stručnjak(inj)a za rodnu ravnopravnost razvit će se prijedlog javne politike usklađene s direktivama Europske unije. Bazu prijedloga javne politike, priručnika za stručnjake, treninga i protokola za postupanje činit će rezultati provedene analize i istraživanja, studijsko putovanje te fokus grupe. Radionicama i treninzima će se osposobiti 48 volontera/ki koji/e će volontirati na SOS liniji, a provedbom javne kampanje će se utjecati na podizanje javne svijesti i na promjenu diskriminatornih stavova i obrazaca ponašanja.  

Partneri na ovom projektu, čija smo nositeljica, su Policijska AkademijaPravosudna AkademijaUred za ravnopravnost spolova Vlade Republike HrvatskeUdruga za podršku žrtvama i svjedocima i Institute for Labour and Family Research iz Slovačke. 


Vivien - VIctim VIolence Educational Network

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: Vivien - VIctim VIolence Educational Network


Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020.

Opis projekta:

Partneri: Giolli Cooperativa Sociale (Italija), B.a.B.e., Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Отвори очи (Bugarska), Sv Kiril i Methodij (Bugarska), Università degli Studi di Parma (Italija), SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska).

Ciljevi:
- sustavno poboljšavati stručnost profesionalaca (policije, pravosudnog sustava, obrazovnog sustava, sustava zdravstva i socijalne skrbi) koji su najčešće prvi kontakt ženama žrtvama nasilja, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom,
- dokidanje sekundarne viktimizacije žrtava i uklanjanje stereotipa - educirati profesionalce kako se postaviti u slučajevima nasilja prema ženama
- razviti modele za podizanje kompetencije profesionalaca prenosivih u druge zemlje

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti ciljevi: treninzi, edukacije, forum tetar, supervizija, istraživanja, smjernice, javna događanja i uspostavljanje međusektorske suradnje svih relevantnih dionika.

RESPONSIBILITY. Freedom of Expression

Donator: Europa za građane

Naziv projekta: RESPONSIBILITY. Freedom of Expression

Trajanje: 1.09.2018. - 31.08.2019.

Opis projekta:

Projekt 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression' ima za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja. Nositeljica projekta je austrijska udruga "The World of NGOs", a partneri su Sveučilište u Beču, "SPOC" (Bugarska), Institut za istraživanja Faragas (Bugarska) i B.a.B.e.. Projekt je poduprt je sredstvima Europske unije u okviru programa "Europa za građane", potprogram 2 "Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Projekt se sastoji od tri ključne cjeline:

- Razumijevanja kako europska društva percipiraju aktualne prijetnje slobodi govora, istraživanja kako se ovaj vid slobode koristi odgovorno, ali i gdje su granice slobode izražavanja u demokratskim okruženjima.

- Razumijevanja kako se civilno društvo nosi s aktualnim preprekama slobodi izražavanja i identificiranja efektivnih rješenja.

- Diseminacija nalaza; izrada priručnika koji će se podijeliti organizacijama diljem Europe.

Projekti 2018

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2018.-31.12.2020.

How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence (HELPLINE)

Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020

Opis projekta:

Projekt "HELPLINE" ima za cilj unaprijediti sustav podrške za žrtve nasilja poticanjem multidisciplinarne suradnje stručnjaka i stručnjakinja iz različitih institucija kao osnove za podizanje njihovih kapaciteta te kapaciteta osoba koje direktno rade sa žrtvama uz utemeljenje nacionalne SOS linije putem koje će se pružiti emocionalna podrška i primarna pravna informacija ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Suradnjom 80 sudskih praktičara/ki i policijskih službenika/ca, 32 djelatnika/ca sustava za socijalnu skrb, 48 branitelj(ic)a ljudskih prava, 32 zdravstvenih radnika/ca i 6 stručnjak(inj)a za rodnu ravnopravnost razvit će se prijedlog javne politike usklađene s direktivama Europske unije. Bazu prijedloga javne politike, priručnika za stručnjake, treninga i protokola za postupanje činit će rezultati provedene analize i istraživanja, studijsko putovanje te fokus grupe. Radionicama i treninzima će se osposobiti 48 volontera/ki koji/e će volontirati na SOS liniji, a provedbom javne kampanje će se utjecati na podizanje javne svijesti i na promjenu diskriminatornih stavova i obrazaca ponašanja.  

Partneri na ovom projektu, čija smo nositeljica, su Policijska Akademija, Pravosudna Akademija, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Institute for Labour and Family Research iz Slovačke. 

Vivien - VIctim VIolence Educational Network

Donator: Europska komisija, Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020.

Naziv projekta: Vivien - VIctim VIolence Educational Network


Trajanje: 1.11.2018.-31.10.2020.

Opis projekta:

Partneri: Giolli Cooperativa Sociale (Italija), B.a.B.e., Associazione Centro Antiviolenza di Parma (Italija), Отвори очи (Bugarska), SvSv Kiril i Methodij (Bugarska), Università degli Studi di Parma (Italija), SAMK - Satakunta University of Applied Sciences (Finska).

Ciljevi:
- sustavno poboljšavati stručnost profesionalaca (policije, pravosudnog sustava, obrazovnog sustava, sustava zdravstva i socijalne skrbi) koji su najčešće prvi kontakt ženama žrtvama nasilja, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom,
- dokidanje sekundarne viktimizacije žrtava i uklanjanje stereotipa - educirati profesionalce kako se postaviti u slučajevima nasilja prema ženama
- razviti modele za podizanje kompetencije profesionalaca prenosivih u druge zemlje

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti ciljevi: treninzi, edukacije, forum tetar, supervizija, istraživanja, smjernice, javna događanja i uspostavljanje međusektorske suradnje svih relevantnih dionika.

RESPONSIBILITY. Freedom of Expression

Donator: Europa za građane

Naziv projekta: RESPONSIBILITY. Freedom of Expression

Trajanje: 1.09.2018. - 31.08.2019.

Opis projekta:

Projekt 'RESPONSIBILITY. Freedom of Expression' ima za cilj identificirati i promovirati strateške pristupe rješavanju prijetnji i izazova govora mržnje, lažnih vijesti i zastrašivanja, kako bi se očuvale demokratske vrijednosti slobode izražavanja. Nositeljica projekta je austrijska udruga "The World of NGOs", a partneri su Sveučilište u Beču, "SPOC" (Bugarska), Institut za istraživanja Faragas (Bugarska) i B.a.B.e.. Projekt je poduprt je sredstvima Europske unije u okviru programa "Europa za građane", potprogram 2 "Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Projekt se sastoji od tri ključne cjeline:

- Razumijevanja kako europska društva percipiraju aktualne prijetnje slobodi govora, istraživanja kako se ovaj vid slobode koristi odgovorno, ali i gdje su granice slobode izražavanja u demokratskim okruženjima.

- Razumijevanja kako se civilno društvo nosi s aktualnim preprekama slobodi izražavanja i identificiranja efektivnih rješenja.

- Diseminacija nalaza; izrada priručnika koji će se podijeliti organizacijama diljem Europe.

Hand in hand for victims of gender-based violence

Donator: Human Rights House Foundation

Naziv projekta: Hand in hand for victims of gender-based violence

Trajanje: 1.11.2018.-15.01.2019.

Opis projekta:

Projekt "Hand in hand for victims of gender-based violence" je usmjeren poboljšanju uvjeta i kvalitete života preživljavateljica rodno uvjetovanog nasilja kroz unaprjeđivanje sustava socijalnih usluga. Tako postavljen cilj se namjerava ostvariti jačanjem kapaciteta stručnjakinja koje izravno rade sa žrtvama nasilja, razmjenom dobrih zagovaračkih praksi i znanja i suradnjom dviju organizacija civilnog društva tijekom 2 studijskih posjeta u Hrvatskoj i Armeniji.

Studijske posjete u Zagrebu i Yerevanu tijekom studenog i prosinca 2018. godine sadržavat će sastanke s predstavnicima/ama državnih institucija nadležnih za osiguravanje podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, organizacijama civilnog društva sličnog profila te radionice kroz koje će se organizacije upoznati sa institucionalnim okvirom partnerske zemlje, postojećim mehanizmima zaštite, zainteresiranim stranama te prilikom kojih će se biti razvijene nove zagovaračke strategije za unaprjeđenje sustava socijalnih usluga i ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Partnerica u ovom projektu je članica Kuće ljudskih prava Armenia, feministička organizacija Women's Resource Center of Armenia (WRC Armenia), a nositeljica projekta smo mi, udruga B.a.B.e.

UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Donator: Europski socijalni fond

Naziv projekta: UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Trajanje projekta: 01.08.2017.-31.10.2018.

Opis projekta:

Projekt UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo proveden je u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.Osnovni cilj projekta je bio osnažiti svijest o vrijednosti volontiranja i pružiti strukturiranu podršku volonterstvu u lokalnoj zajednici s naglaskom na volontiranju mladih. Naslov projekta, UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo, odražava ne samo konkretan volonterski program, već i širi pokušaj umrežavanja različitih dionika koji mogu pravovremeno uočiti potrebe i probleme te zajednički reagirati, osmisliti rješenja i koordiniranim djelovanjem doprinijeti angažiranosti građana/ki u svojoj zajednici.

Osmišljen je i donesen program"Budi mi UZOR" koji pruža konkretan volonterski program kojim će se povećati kvaliteta života i školski uspjeh djece u udomiteljskim obiteljima i predstavlja vrijedan korak prema stvaranju pozitivne slike udomiteljstva, bolje integracije udomljene djece te otvara prostor za povezivanje volontera/ki, djece iz udomiteljskih obitelji, škole, roditelja, udomitelja i centara za socijalnu skrb.

Projekti 2017

UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Donator: Europski socijalni fond

Naziv projekta: UZOR-učimo zajedno, opažamo, reagiramo

Trajanje projekta: 01.08.2017.-31.10.2017.

Opis projekta:

Projekt UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo proveden je u suradnji s Volonterskim centrom Vukovarsko-srijemske županije, Gimnazijom Županja i Centrom za socijalnu skrb Županja.Osnovni cilj projekta je bio osnažiti svijest o vrijednosti volontiranja i pružiti strukturiranu podršku volonterstvu u lokalnoj zajednici s naglaskom na volontiranju mladih. Naslov projekta, UZOR – učimo zajedno, opažamo, reagiramo, odražava ne samo konkretan volonterski program, već i širi pokušaj umrežavanja različitih dionika koji mogu pravovremeno uočiti potrebe i probleme te zajednički reagirati, osmisliti rješenja i koordiniranim djelovanjem doprinijeti angažiranosti građana/ki u svojoj zajednici.

Osmišljen je i donesen program"Budi mi UZOR" koji pruža konkretan volonterski program kojim će se povećati kvaliteta života i školski uspjeh djece u udomiteljskim obiteljima i predstavlja vrijedan korak prema stvaranju pozitivne slike udomiteljstva, bolje integracije udomljene djece te otvara prostor za povezivanje volontera/ki, djece iz udomiteljskih obitelji, škole, roditelja, udomitelja i centara za socijalnu skrb.

Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda

Trajanje projekta: 01.2015.-01.2017.

Opis projekta:

Udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, udrugom VIMIO iz Vukovara, udrugom Legalina iz Gračaca i Gradom Zagrebom provodila je projekt "Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda" u trajanju od 24 mjeseca. Opći cilj projekta je bio pridonijeti jačanju uloge zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) usmjerenih na opću transparentnost, otvorenost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.

Aktivnosti su bile podijeljene u 5 skupina: 1) istraživanje i procjena utjecaja roda svih politika koje utječu na pristup žena tržištu rada; 2) jačanje kapaciteta za donošenje rodno osviještenih politika; 3) praćenje i zagovaranje u lokalnim zajednicama; 4) prijenos znanja i primjera dobre prakse; 5) vidljivost – produkcija medijskih sadržaja.

Istraživanje politika usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada u Hrvatskoj provedeno je tijekom 2015. godine i obuhvatilo je nekoliko istraživačkih aktivnosti: mapiranje i analiza postojećeg zakonodavnog okvira (30 dokumenata) te prikupljanje službenih podataka i statistike; intervjui s lokalnim i nacionalnim dionicima (Zagreb, Slavonski Brod, Bukovlje, Metković, Varaždin, Gračac, Zadar); anketa s gradovima i općinama o aktivnostima koje poduzimaju kako bi roditeljima pomogli da što uspješnije usklade plaćeni rad i obiteljske obaveze; te istraživanje kućanstava – perspektiva građana/ki o usklađivanju radnih i obiteljskih obveza i potpori koju u tome dobivaju od jedinica lokalne samouprave.

Na temelju provedenog istraživanja izrađen je program radionica jačanja kapaciteta za praćenje i evaluaciju politika i mjera vezanih uz rodnu ravnopravnost, rodno osviještene politike i položaj žena na tržištu rada. Tijekom 2016. godine održano je 28 radionica, koje su bile namijenjene organizacijama civilnog društva, sindikatima, političkim strankama i županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova. Održano je i 6 radionica jačanja kapaciteta za uvođenje načela procjene utjecaja roda u javne politike, koje su bile namijenjene predstavnicima lokalne samouprave, a održane su u dva ciklusa – na početku i kraju projekta, u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru.

Kako bi se potaknulo praćenje i evaluacija politika na lokalnoj razini te suradnja između različitih dionika (od organizacija civilnog društva i zainteresiranih građana/ki do predstavnika lokalne i regionalne vlasti, institucija i javnih ustanova), u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru oformljene su neformalne koalicije koje su raspravljale u situaciji i problemima u lokalnoj zajednici te razmatrale moguće oblike djelovanja za promicanje rodno osviještenih politika. Koalicije su izradile 4 analize mjera/politika (na nacionalnoj i lokalnoj razini) koje se tiču položaja žena na tržištu rada i/ili rodne ravnopravnosti. Analiza izbornih programa političkih stranaka objavljena je u brojnim medijima.

U prosincu 2016. objavljena je publikacija "Žena, majka, radnica: Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj" koja sadrži rezultate istraživanja provedenog u sklopu projekta tijekom 2015. godine te pregled postojećih mjera politika usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza u RH.

Publikacija je predstavljena na regionalnoj konferenciji održanoj 7. prosinca u Zagrebu na kojoj su sudjelovale izlagačice iz Hrvatske, Srbije, BiH i Slovenije. Osim toga, publikacija je dijeljena na projekcijama dokumentarnog filma "Svemu unatoč: 4 priče o ženama" u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru. Film je snimljen u suradnji s Televizijom Student i donosi priče o 4 žene koje su se izborile za svoje mjesto na tržištu rada, a emitiran je i na HRT4 te dostupan online. Televizijska emisija u trajanju od pola sata također je nastala u suradnji s Televizijom Student, a gošće su bile Željka Kamenov (FFZG), Nataša Novaković (HUP) i Tina Tešija (BRID). U suradnji s Radio Studentom snimljeno je i emitirano ukupno 6 emisija u trajanju od pola sata, a u studentskim novinama Global objavljeno je 10 članaka koji su se bavili temom položaja žena na tržištu rada.

Rezultati projekta uključuju provedenu procjenu utjecaja roda politika i zakona koji utječu na pristup žena tržištu rada (R1); kreirane smjernice i indikatore za dugoročnu procjenu utjecaja roda (R2); podignute kapacitete OCD-a i državnih/javnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini za kreiranje rodno osviještenih politika (R3); uspostavljene standarde, načela i deliberativne mehanizme za unaprjeđenje politika i mjera koje utječu na položaj žena na tržištu rada (R4); te prenešena znanja i primjeri dobrih praksi svim relevantnim i zainteresiranim dionicima (R5).

Projekti 2016

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2014.-31.12.2016.

Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda

Trajanje projekta: 01.2015.-01.2017.

Opis projekta:

Udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, udrugom VIMIO iz Vukovara, udrugom Legalina iz Gračaca i Gradom Zagrebom provodila je projekt "Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda" u trajanju od 24 mjeseca. Opći cilj projekta je bio pridonijeti jačanju uloge zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) usmjerenih na opću transparentnost, otvorenost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.

Aktivnosti su bile podijeljene u 5 skupina: 1) istraživanje i procjena utjecaja roda svih politika koje utječu na pristup žena tržištu rada; 2) jačanje kapaciteta za donošenje rodno osviještenih politika; 3) praćenje i zagovaranje u lokalnim zajednicama; 4) prijenos znanja i primjera dobre prakse; 5) vidljivost – produkcija medijskih sadržaja.

Istraživanje politika usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada u Hrvatskoj provedeno je tijekom 2015. godine i obuhvatilo je nekoliko istraživačkih aktivnosti: mapiranje i analiza postojećeg zakonodavnog okvira (30 dokumenata) te prikupljanje službenih podataka i statistike; intervjui s lokalnim i nacionalnim dionicima (Zagreb, Slavonski Brod, Bukovlje, Metković, Varaždin, Gračac, Zadar); anketa s gradovima i općinama o aktivnostima koje poduzimaju kako bi roditeljima pomogli da što uspješnije usklade plaćeni rad i obiteljske obaveze; te istraživanje kućanstava – perspektiva građana/ki o usklađivanju radnih i obiteljskih obveza i potpori koju u tome dobivaju od jedinica lokalne samouprave.

Na temelju provedenog istraživanja izrađen je program radionica jačanja kapaciteta za praćenje i evaluaciju politika i mjera vezanih uz rodnu ravnopravnost, rodno osviještene politike i položaj žena na tržištu rada. Tijekom 2016. godine održano je 28 radionica, koje su bile namijenjene organizacijama civilnog društva, sindikatima, političkim strankama i županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova. Održano je i 6 radionica jačanja kapaciteta za uvođenje načela procjene utjecaja roda u javne politike, koje su bile namijenjene predstavnicima lokalne samouprave, a održane su u dva ciklusa – na početku i kraju projekta, u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru.

Kako bi se potaknulo praćenje i evaluacija politika na lokalnoj razini te suradnja između različitih dionika (od organizacija civilnog društva i zainteresiranih građana/ki do predstavnika lokalne i regionalne vlasti, institucija i javnih ustanova), u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru oformljene su neformalne koalicije koje su raspravljale u situaciji i problemima u lokalnoj zajednici te razmatrale moguće oblike djelovanja za promicanje rodno osviještenih politika. Koalicije su izradile 4 analize mjera/politika (na nacionalnoj i lokalnoj razini) koje se tiču položaja žena na tržištu rada i/ili rodne ravnopravnosti. Analiza izbornih programa političkih stranaka objavljena je u brojnim medijima.

U prosincu 2016. objavljena je publikacija "Žena, majka, radnica: Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj" koja sadrži rezultate istraživanja provedenog u sklopu projekta tijekom 2015. godine te pregled postojećih mjera politika usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza u RH.

Publikacija je predstavljena na regionalnoj konferenciji održanoj 7. prosinca u Zagrebu na kojoj su sudjelovale izlagačice iz Hrvatske, Srbije, BiH i Slovenije. Osim toga, publikacija je dijeljena na projekcijama dokumentarnog filma "Svemu unatoč: 4 priče o ženama" u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru. Film je snimljen u suradnji s Televizijom Student i donosi priče o 4 žene koje su se izborile za svoje mjesto na tržištu rada, a emitiran je i na HRT4 te dostupan online. Televizijska emisija u trajanju od pola sata također je nastala u suradnji s Televizijom Student, a gošće su bile Željka Kamenov (FFZG), Nataša Novaković (HUP) i Tina Tešija (BRID). U suradnji s Radio Studentom snimljeno je i emitirano ukupno 6 emisija u trajanju od pola sata, a u studentskim novinama Global objavljeno je 10 članaka koji su se bavili temom položaja žena na tržištu rada.

Rezultati projekta uključuju provedenu procjenu utjecaja roda politika i zakona koji utječu na pristup žena tržištu rada (R1); kreirane smjernice i indikatore za dugoročnu procjenu utjecaja roda (R2); podignute kapacitete OCD-a i državnih/javnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini za kreiranje rodno osviještenih politika (R3); uspostavljene standarde, načela i deliberativne mehanizme za unaprjeđenje politika i mjera koje utječu na položaj žena na tržištu rada (R4); te prenešena znanja i primjeri dobrih praksi svim relevantnim i zainteresiranim dionicima (R5).

Uključivanje+uživanje=zapošljavanje

Donator: Europska komisija

Ugovorno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Uključivanje+uživanje=zapošljavanje / Involvement + Enjoyment = Employment

Trajanje projekta: 11. 03.2014.-10.03.2016.

Opis projekta:

Udruga B.a.B.e. započela je provedbu  projekta "Uključivanje+uživanje=zapošljavanje" 11. ožujka 2014.godine,  s Kućom ljudskih prava Zagreb, Europskim domom Vukovar, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područni ured Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Županja, kao suprijaviteljima. Projekt će trajati 24 mjeseca, a  sufinanciran je od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.  Ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije, dok je mjesto provedbe projekta Vukovarsko-srijemska županija.

Glavni cilj projekta je zadovoljiti potrebe lokalne zajednice na način da se stvore održivi gospodarski i socijalni uvjeti kroz osnivanje Volonterskog centra u Vukovaru i poticanje volontiranja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou radi lakšeg zapošljavanja, posebno socijalno ugroženih skupina (nacionalne manjine, mladi bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposleni, osobe starosti 55 godina i više, dugotrajno nezaposlene osobe, invalidne osobe…).


Projekti 2015

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2014.-31.12.2016.

Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda

Trajanje projekta: 01.2015.-01.2017.

Opis projekta:

Udruga B.a.B.e. u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, udrugom VIMIO iz Vukovara, udrugom Legalina iz Gračaca i Gradom Zagrebom provodila je projekt "Žene na tržištu rada-procjena utjecaja roda" u trajanju od 24 mjeseca. Opći cilj projekta je bio pridonijeti jačanju uloge zagovaračkih aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) usmjerenih na opću transparentnost, otvorenost i dobro upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, osobito onih politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.

Aktivnosti su bile podijeljene u 5 skupina: 1) istraživanje i procjena utjecaja roda svih politika koje utječu na pristup žena tržištu rada; 2) jačanje kapaciteta za donošenje rodno osviještenih politika; 3) praćenje i zagovaranje u lokalnim zajednicama; 4) prijenos znanja i primjera dobre prakse; 5) vidljivost – produkcija medijskih sadržaja.

Istraživanje politika usklađivanja obiteljskih obveza i plaćenog rada u Hrvatskoj provedeno je tijekom 2015. godine i obuhvatilo je nekoliko istraživačkih aktivnosti: mapiranje i analiza postojećeg zakonodavnog okvira (30 dokumenata) te prikupljanje službenih podataka i statistike; intervjui s lokalnim i nacionalnim dionicima (Zagreb, Slavonski Brod, Bukovlje, Metković, Varaždin, Gračac, Zadar); anketa s gradovima i općinama o aktivnostima koje poduzimaju kako bi roditeljima pomogli da što uspješnije usklade plaćeni rad i obiteljske obaveze; te istraživanje kućanstava – perspektiva građana/ki o usklađivanju radnih i obiteljskih obveza i potpori koju u tome dobivaju od jedinica lokalne samouprave.

Na temelju provedenog istraživanja izrađen je program radionica jačanja kapaciteta za praćenje i evaluaciju politika i mjera vezanih uz rodnu ravnopravnost, rodno osviještene politike i položaj žena na tržištu rada. Tijekom 2016. godine održano je 28 radionica, koje su bile namijenjene organizacijama civilnog društva, sindikatima, političkim strankama i županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova. Održano je i 6 radionica jačanja kapaciteta za uvođenje načela procjene utjecaja roda u javne politike, koje su bile namijenjene predstavnicima lokalne samouprave, a održane su u dva ciklusa – na početku i kraju projekta, u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru.

Kako bi se potaknulo praćenje i evaluacija politika na lokalnoj razini te suradnja između različitih dionika (od organizacija civilnog društva i zainteresiranih građana/ki do predstavnika lokalne i regionalne vlasti, institucija i javnih ustanova), u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru oformljene su neformalne koalicije koje su raspravljale u situaciji i problemima u lokalnoj zajednici te razmatrale moguće oblike djelovanja za promicanje rodno osviještenih politika. Koalicije su izradile 4 analize mjera/politika (na nacionalnoj i lokalnoj razini) koje se tiču položaja žena na tržištu rada i/ili rodne ravnopravnosti. Analiza izbornih programa političkih stranaka objavljena je u brojnim medijima.

U prosincu 2016. objavljena je publikacija "Žena, majka, radnica: Usklađivanje obiteljskih obaveza i plaćenog rada u Hrvatskoj" koja sadrži rezultate istraživanja provedenog u sklopu projekta tijekom 2015. godine te pregled postojećih mjera politika usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza u RH.

Publikacija je predstavljena na regionalnoj konferenciji održanoj 7. prosinca u Zagrebu na kojoj su sudjelovale izlagačice iz Hrvatske, Srbije, BiH i Slovenije. Osim toga, publikacija je dijeljena na projekcijama dokumentarnog filma "Svemu unatoč: 4 priče o ženama" u Zagrebu, Gračacu i Vukovaru. Film je snimljen u suradnji s Televizijom Student i donosi priče o 4 žene koje su se izborile za svoje mjesto na tržištu rada, a emitiran je i na HRT4 te dostupan online. Televizijska emisija u trajanju od pola sata također je nastala u suradnji s Televizijom Student, a gošće su bile Željka Kamenov (FFZG), Nataša Novaković (HUP) i Tina Tešija (BRID). U suradnji s Radio Studentom snimljeno je i emitirano ukupno 6 emisija u trajanju od pola sata, a u studentskim novinama Global objavljeno je 10 članaka koji su se bavili temom položaja žena na tržištu rada.

Rezultati projekta uključuju provedenu procjenu utjecaja roda politika i zakona koji utječu na pristup žena tržištu rada (R1); kreirane smjernice i indikatore za dugoročnu procjenu utjecaja roda (R2); podignute kapacitete OCD-a i državnih/javnih tijela na lokalnoj i nacionalnoj razini za kreiranje rodno osviještenih politika (R3); uspostavljene standarde, načela i deliberativne mehanizme za unaprjeđenje politika i mjera koje utječu na položaj žena na tržištu rada (R4); te prenešena znanja i primjeri dobrih praksi svim relevantnim i zainteresiranim dionicima (R5).

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2014.-31.12.2016.

Uključivanje + uživanje = zapošljavanje

Donator: Europska komisija

Ugovorno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Uključivanje + uživanje = zapošljavanje / 

Involvement + Enjoyment = Employment

Trajanje projekta: 11. 03.2014.-10.03.2016.

Opis projekta:

Udruga B.a.B.e. započela je provedbu  projekta "Uključivanje+uživanje=zapošljavanje" 11. ožujka 2014.godine,  s Kućom ljudskih prava Zagreb, Europskim domom Vukovar, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područni ured Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Županja, kao suprijaviteljima. Projekt će trajati 24 mjeseca, a  sufinanciran je od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.  Ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije, dok je mjesto provedbe projekta Vukovarsko-srijemska županija.

Glavni cilj projekta je zadovoljiti potrebe lokalne zajednice na način da se stvore održivi gospodarski i socijalni uvjeti kroz osnivanje Volonterskog centra u Vukovaru i poticanje volontiranja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou radi lakšeg zapošljavanja, posebno socijalno ugroženih skupina (nacionalne manjine, mladi bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposleni, osobe starosti 55 godina i više, dugotrajno nezaposlene osobe, invalidne osobe…).

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Donator: Mediterranean  Women's Fund

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Trajanje projekta: 08.2014. - 07.2015.

Opis projekta: 

Osnovni cilj programa je kroz izravnu  komunikaciju s građankama i građanima kroz pružanje pravne i psihološke pomoći utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavnom okviru  i/ili provedbi od strane institucija i kontinuirano pronalaziti inovativna rješenja u premošćivanju  uočenih manjkavosti. 

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina

Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog    ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina

Trajanje projekta: 01.06.2014.-31.05.2015.

Opis projekta: 

Programom Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina se prvenstveno želi poduprijeti razvoj dopunskih i izvaninstitucionalnih usluga onima koje pružaju državne institucije u području socijalne skrbi u skladu s načelima dobro oblikovanih usluga utemeljenih na potrebama korisnica/ka kao i principima dobre prakse djelovanja u slučaju nasilja u obitelji. Programom bi se također osigurao širi spektar mogućnosti pri izboru usluga  uz princip integracije usluga te učinkovitije rješavanje problema žrtava nasilja.

Kako bi se rasteretile ustanove socijalne skrbi i individualizirao pristup osobama u potrebi, kroz program ćemo osigurati niz međusobno povezanih aktivnosti i usluga, a ujedno doprinijeti i jačanju kapaciteta svih dionika sustava. Među uslugama koje pružamo su pružanje pravnih savjeta putem SOS telefona, web stranice, elektronske i klasične pošte te osobnim kontaktima; odvjetničko savjetovanje te zastupanje socijalno depriviranih osoba; pružanje psiholoških savjetodavnih i psihoterapijskih usluga (grupno/individualno savjetovanje u kriznim situacijama i u situacijama u kojima je potrebno intenzivnije raditi sa žrtvom, te dodatno kroz ciljana tematska interaktivna predavanja.

Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno

Donator: Europska komisija

Ugovorno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projektaDjelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno/ LOCAL, but STRONG, COMPETENT and VOCAL

Trajanje projekta: 11.2.2014. - 10.04.2015.

Opis projekta: 


U partnerstvu s lokalnim udrugama Legalina i Mladi u EU, B.a.B.e. su provodile aktivnosti u Gračacu, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji. Temeljni cilj projekta bio je podizanje razine znanja i vještina lokalnih OCD-a u javnom zagovaranju i utjecanju na politike kako bi se uspostavili održivi i kvalitetni procesi donošenja odluka kojima se omogućuje lakše zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenim mladim osobama, ženama i osobama s invaliditetom. Uz niz edukativnih radionica, središnja aktivnost bila je organiziranje medijske kampanje i Sajma kreativnih ideja na kojem su bili predstavljeni uspješni i inovativni poduzetnički poduhvati kreativnih građana i građanki iz čitave Hrvatske.

Link na stranicu projektahttps://babe.hr/sajamkreativnihideja

Projekti 2014

Institucionalna podrška

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Institucionalna podrška

Trajanje projekta: 01.01.2014.-31.12.2016.

Uključivanje + uživanje = zapošljavanje

Donator: Europska komisija

Ugovorno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projekta: Uključivanje+uživanje=zapošljavanje / Involvement + Enjoyment = Employment

Trajanje projekta: 11. 03.2014.-10.03.2016.

Opis projekta:

Udruga B.a.B.e. započela je provedbu  projekta "Uključivanje+uživanje=zapošljavanje" 11. ožujka 2014.godine,  s Kućom ljudskih prava Zagreb, Europskim domom Vukovar, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područni ured Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Županja, kao suprijaviteljima. Projekt će trajati 24 mjeseca, a  sufinanciran je od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.  Ugovorno tijelo je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije, dok je mjesto provedbe projekta Vukovarsko-srijemska županija.

Glavni cilj projekta je zadovoljiti potrebe lokalne zajednice na način da se stvore održivi gospodarski i socijalni uvjeti kroz osnivanje Volonterskog centra u Vukovaru i poticanje volontiranja na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou radi lakšeg zapošljavanja, posebno socijalno ugroženih skupina (nacionalne manjine, mladi bez radnog iskustva ili dugotrajno nezaposleni, osobe starosti 55 godina i više, dugotrajno nezaposlene osobe, invalidne osobe…).

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Donator: Mediterranean  Women's Fund

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Trajanje projekta: 08.2014. - 07.2015.

Opis projekta: 

Osnovni cilj programa je kroz izravnu  komunikaciju s građankama i građanima kroz pružanje pravne i psihološke pomoći utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavnom okviru  i/ili provedbi od strane institucija i kontinuirano pronalaziti inovativna rješenja u premošćivanju  uočenih manjkavosti. 

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Donator: Grad Zagreb

Naziv programa: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Trajanje projekta: 01.01.2014.-31.12.2014.

Opis projekta:

Osnovni cilj programa je kroz izravnu  komunikaciju s građankama i građanima kroz pružanje pravne i psihološke pomoći utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavnom okviru  i/ili provedbi od strane institucija i kontinuirano pronalaziti inovativna rješenja u premošćivanju  uočenih manjkavosti. 

Ciljane skupine: 

 a) žrtve obiteljskog nasilja – odrasle osobe i djeca; b) punoljetne osobe koje trebaju pravnu i psihološku pomoć u području obiteljskih odnosa; c) bračni i izvanbračni drugovi za koje postoji potreba savjetodavnog rada u području obiteljskih odnosa te druge osobe/članovi obitelji koji su žrtve ili svjedoci u krugu nasilja u obitelji.

Uz žene žrtve nasilja i drugih oblika diskriminacije, ciljne skupine su nam: djelatnici/e u gradskim i državnim institucijama, prvenstveno u policiji, centrima za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu čija je suradnja neophodna za rješavanje velikog broja problema s kojima se žrtve suočavaju.

Aktivnosti projekta:

- Pravno savjetovanje

Pružanje savjeta putem SOS telefona  WEB stranice, pošte

- Osiguravanje odvjetničkog zastupanja 

- Psihološko savjetovanje

- Vanjska supervizija 

- Educiranje volonterki za rad u savjetovalištu 

- Javno zagovaranje i lobiranje 

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog    ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina

Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog    ponašanja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina

Trajanje projekta: 01.06.2014.-31.05.2015.

Opis projekta: 

Programom Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i zaštitu od diskriminacije drugih socijalno ugroženih skupina se prvenstveno želi poduprijeti razvoj dopunskih i izvaninstitucionalnih usluga onima koje pružaju državne institucije u području socijalne skrbi u skladu s načelima dobro oblikovanih usluga utemeljenih na potrebama korisnica/ka kao i principima dobre prakse djelovanja u slučaju nasilja u obitelji. Programom bi se također osigurao širi spektar mogućnosti pri izboru usluga  uz princip integracije usluga te učinkovitije rješavanje problema žrtava nasilja.

Kako bi se rasteretile ustanove socijalne skrbi i individualizirao pristup osobama u potrebi, kroz program ćemo osigurati niz međusobno povezanih aktivnosti i usluga, a ujedno doprinijeti i jačanju kapaciteta svih dionika sustava. Među uslugama koje pružamo su pružanje pravnih savjeta putem SOS telefona, web stranice, elektronske i klasične pošte te osobnim kontaktima; odvjetničko savjetovanje te zastupanje socijalno depriviranih osoba; pružanje psiholoških savjetodavnih i psihoterapijskih usluga (grupno/individualno savjetovanje u kriznim situacijama i u situacijama u kojima je potrebno intenzivnije raditi sa žrtvom, te dodatno kroz ciljana tematska interaktivna predavanja.

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Donator: Mediterranean  Women's Fund

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja

Trajanje projekta: 08.2014. - 07.2015.

Opis projekta: 

Osnovni cilj programa je kroz izravnu  komunikaciju s građankama i građanima kroz pružanje pravne i psihološke pomoći utvrditi manjkavosti u postojećem zakonodavnom okviru  i/ili provedbi od strane institucija i kontinuirano pronalaziti inovativna rješenja u premošćivanju  uočenih manjkavosti.

Rodna jednakost u praksi, a ne na papiru!

Donator: Grad Zagreb

Naziv projekta:  Rodna jednakost u praksi, a ne na papiru!

Trajanje projekta: 18.07.2014.-31.12.2014

Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno

Donator: Europska komisija

Ugovorno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Naziv projektaDjelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno/ LOCAL, but STRONG, COMPETENT and VOCAL

Trajanje projekta: 11.2.2014. - 10.04.2015.

Opis projekta: 


U partnerstvu s lokalnim udrugama Legalina i Mladi u EU, B.a.B.e. su provodile aktivnosti u Gračacu, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji. Temeljni cilj projekta bio je podizanje razine znanja i vještina lokalnih OCD-a u javnom zagovaranju i utjecanju na politike kako bi se uspostavili održivi i kvalitetni procesi donošenja odluka kojima se omogućuje lakše zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenim mladim osobama, ženama i osobama s invaliditetom. Uz niz edukativnih radionica, središnja aktivnost bila je organiziranje medijske kampanje i Sajma kreativnih ideja na kojem su bili predstavljeni uspješni i inovativni poduzetnički poduhvati kreativnih građana i građanki iz čitave Hrvatske.

Link na stranicu projektahttps://babe.hr/sajamkreativnihideja

Projekti 2013

Coming out of the dark – support to women survivors and violence prevention

Donator: UNIFEM – United Nations Trust Fund to End Violence Against Women

Naziv projekta: Coming out of the dark – support to women survivors and violence prevention

Trajanje projekta: 01.9.2011. - 31.10.2013.

Opis projekta:

Glavni cilj ovog projekta je pridonijeti zaštiti žena od svakih oblika nasilja i pojačati njihovu zdravstvenu zaštitu, blagostanje i društvenu koheziju u Vukovarsko-Srijemskoj županiji.

Ovim se projektom predviđa dva specifična rezultata: 1. osnažiti žene u Vukovarsko-Srijemskoj županiji da ostave svoje nasilne partnere tako da postanu neovisne, i 2. smanjiti rodno i spolno uvjetovano nasilje kroz obrazovni program za djecu i mlade. Fokus su nam dakle, žene žrtve obiteljskog nasilja, kao i njihova djeca, te djeca i mladi u rasponu od 10 do 18 godina. U ovim aktivnostima surađivat ćemo sa centrima za socijalnu skrb, policijom, tužiteljima, sucima i agencijama za zapošljavanje, te ostalim profesionalcima koji će biti potrebni u sklopu projekta.

Žene koje su identificirane kao žrtve obiteljskog nasilja imat će pravo na besplatan smještaj  osiguran od strane lokalne uprave/vlade.

Za drugu skupinu aktivnosti surađivat ćemo sa osnovnim i srednjim školama, studentskim i učeničkim domovima kako bi izradili kurikulum metodologije i sadržaj, koji će se baviti nenasilnom komunikacijom, nenasilnom rješavanju sukoba i obrazovati o rodnoj jednakosti. 

Mentalist/ca: pomoć u oporavku psihičkog i fizičkog zdravlja

Donator: Grad Zagreb

Naziv projekta: Mentalist/ca: pomoć u oporavku psihičkog i fizičkog zdravlja

Trajanje projekta: 1.1.2013. - 31.12.2013.

Opis projekta:

Naš je cilj osiguravati kvalitetnu psihološku i psihosocijalnu pomoć osobama kojima je ugrožena njihova psihološka dobrobit i razvijati svijest građana/nki o značaju i čimbenicima mentalnog zdravlja te njegovog utjecaja na cjelokupno zdravstveno stanje pojedinca. Putem individualnog i grupnog psihološkog savjetovanja, edukacije korisnika/ca putem radionica, javnog zagovaranja i lobiranja želimo postići cilj osvješćivanja građana/građanki i cjelokupne javnosti o bitnosti i povezanosti zaštite psihičkog i fizičkog zdravlja. Aktivnosti ovog projekta rezultirat će povećanom javnom sviješću, povećanjem broja ponašanja usmjerenih zaštiti zdravlja pojedinca i čitave zajednice i smanjenjem stigme osoba koje traže stručnu psihološku pomoć prilikom rješavanja zahtjevnih životnih situacija. Psihološko savjetovanje putem izravnog savjetovanja stranaka metodom "on site" kroz zajedničke sastanke, osobnog i grupnog savjetovanja, te interaktivne radionice psihološkog osnaživanja i motiviranja za proaktivan odnos prema životu i zdravlju.

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Donator: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Trajanje projekta: 01.07. 2013 -31.12.2013.

Opis projekta:

Nepobitna je činjenica da je nasilje prisutno u hrvatskim obiteljima, kao što je istovremeno uočena nedovoljna informiranost građana/ki o temeljnim ljudskim pravima (pravo na život, pravo na tjelesni integritet i dostojanstvo). Građani/ke su uglavnom posve neupućeni u procedure  pravnog rješavanja problema i ne prepoznanju pravnu utemeljenost i zakonske osnove rješavanja bitnih životnih pitanja, kao što su, primjerice: uređivanje imovinskopravnih odnosa bračnih drugova ili učinci braka i izvanbračne zajednice. Dodatan problem je nedostatak preventivnih programa protiv nasilja u obitelji već je najčešći oblik zaštite reaktivan jer nastupa tek kad se nasilje dogodi. Potvrdu nalazimo u statističkim podacima institucija i internoj evidenciji koju vodimo devetnaest godina. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova  za 2012. godinu registrirano je 17 976  slučajeva nasilja u obitelji.U odnosu na spol, dob i recidivizam počinitelja prekršaja počinjenog nasilja u obitelji tijekom 2012 godine ukupnog broja počinitelja njih 14 444 bilo je muškog spola. Slijedom navedenih  podataka, a polazeći od  činjenice da nasilje predstavlja oblik diskriminacije bez obzira na spol te uzevši u obzir činjenicu da su žene najčešće žrtve nasilja u obitelji – ciljane skupine definirane projektnim dizajnom su visoko relevantne.

Cilj ovog projekta jest uspostavljanje zdravog društva u kojem svaka osoba ispunjava svoje emocionalne i kreativne potencijale te uspostavlja zdrave i uspješne odnose unutar obitelji i šire zajednice uz svesrdnu pomoć institucija i organizacija koje sinergijski djeluju u svrhu općeg dobra.

Specifični ciljevi: osigurati kontinuiran rad pravnog tima koji će pružanjem besplatne pravne pomoći (različitim načinima) i odvjetničkim zastupanjem osigurati pravnu zaštitu žrtvama nasilja; osigurati kontinuirani rad psihološkog tima koji će pružanjem besplatnog psihološkog savjetovanja, te terapijskih susreta osigurati psiho-socijalnu podršku žrtvama i počiniteljima nasilja; unaprijediti razinu postojećih usluga koje pružaju institucije socijalne skrbi u području zaštite od nasilja u obitelji, posebice glede prevencije nasilja, njegova prepoznavanja i učinkovitog suzbijanja; uspostaviti kontinuiranu suradnju s postojećim  institucijama sustava; uspostaviti model timskog pristupa rješavanju problema u obitelji, posebice svih oblika nasilnog ponašanja; osvješćivanjem i senzibilizacijom šire zajednice u pitanjima prepoznavanja, zaštite i primjerenog reagiranja u slučaju obiteljskog nasilja (kampanje, medijske aktivnosti, organiziranje tribina i okruglih stolova, tiskanje brošura i sl.) prevenirati buduće nasilje.

Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Donator: Grad Zagreb

Naziv projekta: Savjetovalište za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilnog ponašanja u obitelji

Trajanje projekta: 01.01.2013. do 31.12.2013.

Opis projekta:

Cilj ovog projekta jest uspostavljanje zdravog društva u kojem svaka osoba ispunjava svoje emocionalne i kreativne potencijale te uspostavlja zdrave i uspješne odnose unutar obitelji i šire zajednice uz svesrdnu pomoć institucija i organizacija koje sinergijski djeluju u svrhu općeg dobra. U sklopu programa, a radi ostvarenja postavljenih ciljeva, provode se aktivnosti pravnog i psihološkog savjetovanja te javno zagovaranje i lobiranje. 

 

Putokaz za poštivanje ženskih ljudska prava

Donator: Grad Zagreb

Naziv projekta: Putokaz za poštivanje ženskih  ljudska prava

Trajanje projekta: 19.08.2013. – 31.12.2013.

Opis projekta:

Osnovni cilj projekta Putokaz za poštivanje ženskih ljudska prava je kroz konkretne slučajeve iz života govoriti o ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova, o onemogućavanju žena u ostvarenju svojih prava, o rodno uvjetovanom nasilju (psihičkom, fizičkom, ekonomskom, seksualnom), razlozima diskriminacije žena i mehanizmima koje društvo mora uspostaviti radi dokidanja diskriminacije žena. Ovim projektom želimo na televizično zanimljiv način obrazovati gledatelje kroz konkretne primjere, dekonstrukcijom rodnih/spolnih stereotipa i podukom o pravima.

Mi to možemo! - mladi ljudi kao nosioci promjena za bolju budućnost i zdravije društvo

Donator: HEP

Naziv projekta: Mi to možemo! - mladi ljudi kao nosioci promjena za bolju budućnost i zdravije društvo 

Opis projekta: 

Opći cilj projekta je ostvariti koncept rodne ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj propitivanjem i, posljedično, rušenjem patrijahalnih stereotipa i predrasuda koje uzrokuju općeprisutnu rodnu diskriminaciju i opstojnost rodno uvjetovanog nasilja. Specifični cilj projekta je radionicama o rodnoj ravnopravnosti, nenasilnoj komunikaciji i legislativi na području rodne diskriminacje i rodno uvjetovanog nasilja, te radioemisijama koje bi podigle svijest mladih i opće javnosti, utjecati na stavove i ponašanje mladih ljudi u Vukovarsko - srijemskoj županiji, u srednjim i osnovnim školama, kako bi se smanjila stopa nasilja i rodne diskriminacije u njihovom okruženju, ali i u cjelokupnom društvu.

Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Donator: HEP

Naziv projekta: Mi to možemo! - mladi ljudi kao nosioci promjena za bolju budućnost i zdravije društvo 

Opis projekta: 

Opći cilj projekta je ostvariti koncept rodne ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj propitivanjem i, posljedično, rušenjem patrijahalnih stereotipa i predrasuda koje uzrokuju općeprisutnu rodnu diskriminaciju i opstojnost rodno uvjetovanog nasilja. Specifični cilj projekta je radionicama o rodnoj ravnopravnosti, nenasilnoj komunikaciji i legislativi na području rodne diskriminacje i rodno uvjetovanog nasilja, te radioemisijama koje bi podigle svijest mladih i opće javnosti, utjecati na stavove i ponašanje mladih ljudi u Vukovarsko - srijemskoj županiji, u srednjim i osnovnim školama, kako bi se smanjila stopa nasilja i rodne diskriminacije u njihovom okruženju, ali i u cjelokupnom društvu. 

 

Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Donator: Europska unija

Ugovorno tijelo: SAFU

Naziv projekta: Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama / Thinking Locally, acting Nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas

Trajanje projekta: 28.03. 2013. – 29.09.2014.

Opis projekta: 

Projekt provodi udruga B.a.B. e., od 28. ožujka 2013. do 29. rujna 2014., u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legalina (Gračac), a zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije, Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. CIlj je ovog projekta osnaživanje lokalnih ljudskopravaških udruga, kao i poboljšanje odnosa između javnog sektora i ljudskopravaških udruga u procesu implementacije anti-diskriminacijskih mjera.

Ovaj se projekt odvija na dvije razine, edukacijom i treningom lokalnih udruga kao najvažniji čimbenik poboljšanja kapaciteta,Podrazumijeva. ciljanu edukaciju OCDa partnera i udruga iz ciljanih područja (niže navedenih županija) o ljudskim pravima, antidiskriminacijskim mjerama i analitičkim politikama kao što su kvalitativne istraživačke metode i zagovaranje. Poseban naglasak je na antisidkriminatornoj politici lokalne razine tako da učesnici mogu nadalje sami kreirati preporuke ili izvješća o stanju poštivanja ili kršenja ljudskih prava. Uspostavit će se nadzorni mehanizmi kojima će se pratiti primjena antidiskriminatornih politika. Ujedno ova aktivnost pretpostavlja i etnografsko istraživanje na temu diskriminatornih praksa i kršenja ljudskih prava u ciljanim područjima. Ovo podrazumijeva edukaciju o provođenju kvalitativnih istraživanja (fokus grupe, individualni razgovori) koje će obaviti stručnjak uz B.a.B.e. i partnerske organizacije na ciljanim područjima gdje će se obavljati intervjui kako sa fokus grupom tako i individualni razgovorii, a sve sa ciljem prikupljanja informacija o svijesti populacije o diskriminacije i antidiskriminatornim mjerama. 

2. Druga se razina odnosi na direktno pružanje pomoći žrtvama diskriminacije i povrede ljudskih prava na području Požeško-slavonoske, Šibeničko-kninske i Ličko-senjske županije i općine Gračac. 

Ostali projekti

Imenovanje, definiranje i sankcioniranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Naming, blaming and framing the economic violence against women in intimate relationships/ Imenovanje, definiranje i sankcioniranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama

Trajanje projekta: 12.2011.-03.2013.

Utiranje puta od siromaštva i nasilja ka financijskoj i emocionalnoj stabilnosti

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i                                           manjinske glasove u eteru

Trajanje projekta: 15.12.2009.-14.09.2011.

Opis projekta: 

B.a.B.e. su u partnerstvu sa udrugom Građanskom organizacijom za razvoj Dalj (GORD) i udrugom "Delfin" iz Pakraca, provele projekt financiran sredstvima EU u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), pod nazivom: "Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru". Glavni ciljevi ovog projekta su bili: povećanje svijesti o pravima manjina, njihovim potrebama i specifičnim ulogama te potencijalu koji one imaju za lokalne zajednice, kao i potaknuti komunikaciju i suradnju između većine i manjina u Slavoniji  te povećanje vidljivosti manjina u lokalnim medijima, što u konačnici doprinosi razvoju tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva. Povećana medijska vidljivost manjina se osigurala prvenstveno kroz produkciju i emitiranje po 6 radijskih emisija na 7 lokalnih, ali većinskih radio stanica (Slavonski radio, Radio Osijek, Hrvatski radio Vukovar, Županijski radio Požega, Radio Vallis Aurea, Radio Daruvar i Radio 101), koje su emitirane u jesen i zimu 2010. godine. Te emisije su imale poseban fokus na srpsku nacionalnu manjinu, s obzirom da je ona prema svim istraživanjima i dalje na ovim područjima detektirana kao najranjivija i najdiskriminiranija.

S obzirom da je glavna zadaća ovog projekta bila osnaživanje manjina, metoda njegove provedbe nalaže otvaranje prostora manjinama da same progovore o vlastitim problemima i iskustvima, jer se nerijetko dešava da umjesto njih govore pripadnici i pripadnice većinskog naroda. S time u skladu, od 15. do 19. veljače 2010. godine organizirane su fokus grupe s građanima i građankama nacionalnih manjina u Dalju, Vukovaru, Pakracu i Daruvaru, uz pomoć partnerskih organizacija iz tih zajednica. Na fokus grupama se prvenstveno razgovaralo o tome kako bi radijske emisije za manjine trebale izgledati, koje su prihvatljive i važne teme te o primjerenim načinima njihovog uvođenja u eter.

Nakon provedenog terenskog istraživanja, organizirana je i četverodnevna radionica od 26. do 29. ožujka 2010. u Opatiji, za urednike/ce i novinare/ke sa osam radijskih postaja s kojima je ostvarena suradnja u okviru ovog projekta. Osim izlaganja stručnjaka na temu položaja nacionalnih manjina u medijima i njihovim pravima kao državljanima RH, dogovorio se i zajednički format buduće emisije kao i uspostava "mosta" između radio stanica koje sudjeluju u projektu.

Kao jedna od završnih aktivnosti prije pripreme i produciranja samih radijskih emisija, organizirani su okrugli stolovi u Pakracu i Požegi (17. i 18. svibnja 2010.) te Vukovaru i Dalju (24. i 25. svibnja 2010.) pod nazivom "Nacionalne manjine i mediji – predstavljanje i mogućnosti korištenja medijskog prostora". Ideja okruglih stolova bila je otvoriti pitanja zastupljenosti manjina u medijskom prostoru te načina na koji su manjine prisutne uopće u medijima, kao i potaknuti diskusiju između pripadnika manjinskog i većinskog naroda o prihvatljivim temama i problemima za radijske emisije.

U daljnjem planu projekta predviđeno je potpisivanje Povelje o zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima sa gradonačelnicima i načelnicima općina unutar kojih se provodi projekt kao i nacionalna konferencija na temu položaja nacionalnih manjina u medijima koja će objediniti kako znanstveno-istraživačka tako i aktivistička dostignuća na ovom području.

                                                                    Evaluacija

Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru

Donator: Europska unija

Naziv projekta: Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru

Trajanje projekta: 15.12.2009.-14.09.2011.

Opis projekta: 

B.a.B.e. su u partnerstvu sa udrugom Građanskom organizacijom za razvoj Dalj (GORD) i udrugom "Delfin" iz Pakraca, provele projekt financiran sredstvima EU u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), pod nazivom: "Premošćivanje problematičnih voda: saslušajmo većinske i manjinske glasove u eteru". Glavni ciljevi ovog projekta su bili: povećanje svijesti o pravima manjina, njihovim potrebama i specifičnim ulogama te potencijalu koji one imaju za lokalne zajednice, kao i potaknuti komunikaciju i suradnju između većine i manjina u Slavoniji  te povećanje vidljivosti manjina u lokalnim medijima, što u konačnici doprinosi razvoju tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva. Povećana medijska vidljivost manjina se osigurala prvenstveno kroz produkciju i emitiranje po 6 radijskih emisija na 7 lokalnih, ali većinskih radio stanica (Slavonski radio, Radio Osijek, Hrvatski radio Vukovar, Županijski radio Požega, Radio Vallis Aurea, Radio Daruvar i Radio 101), koje su emitirane u jesen i zimu 2010. godine. Te emisije su imale poseban fokus na srpsku nacionalnu manjinu, s obzirom da je ona prema svim istraživanjima i dalje na ovim područjima detektirana kao najranjivija i najdiskriminiranija.

S obzirom da je glavna zadaća ovog projekta bila osnaživanje manjina, metoda njegove provedbe nalaže otvaranje prostora manjinama da same progovore o vlastitim problemima i iskustvima, jer se nerijetko dešava da umjesto njih govore pripadnici i pripadnice većinskog naroda. S time u skladu, od 15. do 19. veljače 2010. godine organizirane su fokus grupe s građanima i građankama nacionalnih manjina u Dalju, Vukovaru, Pakracu i Daruvaru, uz pomoć partnerskih organizacija iz tih zajednica. Na fokus grupama se prvenstveno razgovaralo o tome kako bi radijske emisije za manjine trebale izgledati, koje su prihvatljive i važne teme te o primjerenim načinima njihovog uvođenja u eter.

Nakon provedenog terenskog istraživanja, organizirana je i četverodnevna radionica od 26. do 29. ožujka 2010. u Opatiji, za urednike/ce i novinare/ke sa osam radijskih postaja s kojima je ostvarena suradnja u okviru ovog projekta. Osim izlaganja stručnjaka na temu položaja nacionalnih manjina u medijima i njihovim pravima kao državljanima RH, dogovorio se i zajednički format buduće emisije kao i uspostava "mosta" između radio stanica koje sudjeluju u projektu.

Kao jedna od završnih aktivnosti prije pripreme i produciranja samih radijskih emisija, organizirani su okrugli stolovi u Pakracu i Požegi (17. i 18. svibnja 2010.) te Vukovaru i Dalju (24. i 25. svibnja 2010.) pod nazivom "Nacionalne manjine i mediji – predstavljanje i mogućnosti korištenja medijskog prostora". Ideja okruglih stolova bila je otvoriti pitanja zastupljenosti manjina u medijskom prostoru te načina na koji su manjine prisutne uopće u medijima, kao i potaknuti diskusiju između pripadnika manjinskog i većinskog naroda o prihvatljivim temama i problemima za radijske emisije.

U daljnjem planu projekta predviđeno je potpisivanje Povelje o zastupljenosti nacionalnih manjina u medijima sa gradonačelnicima i načelnicima općina unutar kojih se provodi projekt kao i nacionalna konferencija na temu položaja nacionalnih manjina u medijima koja će objediniti kako znanstveno-istraživačka tako i aktivistička dostignuća na ovom području.

                                                                    Evaluacija

Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Donator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Naziv projekta: Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Trajanje projekta: 2010.

Opis projekta:

Već drugu godinu za redom B.a.B.e. provele su projekt "Slušam, čujem, razumijem", ovog puta u OŠ bana Josipa Jelačića u Podsusedu. Projekt je zamišljen kao niz edukacija i radionica namijenjenih prvenstveno učenicima i učenicama sedmih i osmih razreda, ali i njihovim roditeljima. Osnovni cilj projekta je prevencija  nasilja među djecom te promicanja prava djece i kulture nenasilja.

Projektom se željelo senzibilizirati učenike na sve veći problem vršnjačkog nasilja te im ukazati negativne  i dugoročne posljedice koje takvo ponašanje može imati na žrtvu, ali i na  počinitelje i promatrače. Kreativnim interaktivnim radionicama učenicima se nastojalo prenijeti važnost poštivanja ljudskih prava s naglaskom na prava djece u demokratskom društvu, i to kroz upoznavanje učenika s Konvencijom o pravima djeteta, ali i kroz stvarne slučajeve povrede dječjih prava iz sudskih praksi. U sklopu projekta održane su i radionice na kojima su učenici/e usvajali/e vještine nenasilne komunikacije (ja govor, aktivno slušanje, parafraziranje) kako bi na taj način razvili/e svijest o važnosti tolerancije i poštivanja drugih bez obzira na razlike. Medijskim radionicama htjelo se educirati učenike/ce o vrstama medija i svrsi koju imaju u društvu s ciljem boljeg razumijevanja samih medija, ali usvajanja kritičkog pristupa medijskim sadržajima, novim tehnologijama i sredstvima komunikacije.

U aktivnosti projekta na uvodnim predavanjima bili su uključeni i roditelji učenika za koje su održana i predavanja o opasnostima i nasilju kojima su njihova djeca izložena prilikom korištenja interneta.

Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Donator: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijska solidarnosti

Naziv projekta: Slušam, čujem, razumijem-igrom protiv nasilja

Trajanje projekta: 24.09.2009.-14.10.2009.

Opis projekta:

Projekt je dio dugogodišnjeg programa Legaline (pružanje egzistencijalne, psihosocijalne i pravne pomoći ženama žrtvama nasilja i drugih oblika diskriminacije), a osnovni cilj projekta je poboljšanje kvalitete obiteljskog života kao i ostvarenje koncepta uspješnog i ravnopravnog roditeljstva. Projekt je zamišljen kao niz edukacija, predavanja i radionica za djecu, roditelje i za djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova kojima se žele stvoriti uvjeti za bolju suradnju  i međusobno razumijevanje svih triju skupina. Okvirni sadržaji predavanja su: normativni okvir zaštite prava i interesa djece; nasilje u obitelji; vršnjačko nasilje; razumijevanje medija i novih tehnologija; nenasilna komunikacija; ljudska prava; samopoštovanje i poštovanje drugih; razvijanje vještina aktivnog ravnopravnog roditeljstva; posljedice razvoda i prava djece nakon razvoda braka itd. Voditeljica projekta je Zdravka Sadžakov, koordinatorica u udruzi B.a.B.e. 


Detaljniji sadržaji radionica su definirani u skladu s potrebama i interesima roditelja i nastavnika. U tu su svrhu održana uvodna predavanja s roditeljima osmih, sedmih, šestih i petih razreda OŠ Lučko.  Roditeljima su dane osnovne informacije o Udruzi, ciljevima projekta, o načinu provedbe projekta i stručnom timu koji će raditi na provedbi kao i o mogućim temama radionica. Na svakom sastanku roditeljima su podijeljeni upitnici na kojima su mogli dati svoje prijedloge tema koje im se čine posebno važne i koje bi htjeli da se obrade tijekom projekta.


Predavanja su održale Sanja Sarnavka predsjednica Udruge,  Ljubica Matijević Vrsaljko voditeljica pravnog tima Legalina, Ines Bojić, pravnica, Jasminka Horvatić, psihologinja i psihoterapeutkinja, Jadranka Luca Mrđen, defektologinja, i Jelena Host.

Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj     

Naziv projekta: Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj     

Trajanje projekta: 06.2007.-

Opis projekta:

Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. od lipnja 2007. godine provodi projekt "Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj". Unatoč značajnim institucionalnim pomacima u promicanju ravnopravnosti spolova, upravo seksualni zločini najjasnije pokazuju kako je teško utjecati na odbacivanje predrasuda koje su se stoljećima prenosile i učvršćivale u svijesti pojedinaca i zajednice. Nepojmljivo je, ali istinito, da još uvijek osjećaj srama i vlastite krivnje opterećuju žrtvu, a ne počinitelja seksualnog delikta.  

Projektom se željelo utvrditi slabe točke implementacije zakona vezanih uz seksualno nasilje, a analizom samih zakona upozoriti na manjkavosti u odnosu na međunarodne standarde. Preporukama se predlažu mjere poboljšanja zakonodavnog okvira i procedura koje će žrtvama seksualnog nasilja osigurati primjeren pristup i zaštitu od daljnjih povreda njihovih ljudskih prava.


Krajnji cilj projekta je bio osigurati rodno osjetljiv i nediskriminirajući pristup žrtvama seksualnog nasilja. Svi stručnjaci koji se sa žrtvama neposredno susreću radi procesuiranja počinjenog kaznenog djela - policija, zdravstveni djelatnici/djelatnice, suci/sutkinje i drugi, kao i obitelj i zajednica u kojoj žrtva živi, morali bi znati kako im pristupiti i pomoći na putu iscjeljenja.

Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama

Donator: Europska unija

Ugovorno tijelo: SAFU

Naziv projekta: Misli lokalno, djeluj nacionalno: osnaživanje ljudskopravaških organizacija civilnog društva u nerazvijenim regijama / Thinking Locally, acting Nationally: Empowering local human rights CSOs in the underdeveloped areas

Trajanje projekta: 28.03. 2013. – 29.09.2014.

Opis projekta: 

Projekt provodi udruga B.a.B. e., od 28. ožujka 2013. do 29. rujna 2014., u partnerstvu s udrugama ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac), te u suradnji s udrugom Legalina (Gračac), a zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije, Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. CIlj je ovog projekta osnaživanje lokalnih ljudskopravaških udruga, kao i poboljšanje odnosa između javnog sektora i ljudskopravaških udruga u procesu implementacije anti-diskriminacijskih mjera.

Ovaj se projekt odvija na dvije razine, edukacijom i treningom lokalnih udruga kao najvažniji čimbenik poboljšanja kapaciteta,Podrazumijeva. ciljanu edukaciju OCDa partnera i udruga iz ciljanih područja (niže navedenih županija) o ljudskim pravima, antidiskriminacijskim mjerama i analitičkim politikama kao što su kvalitativne istraživačke metode i zagovaranje. Poseban naglasak je na antisidkriminatornoj politici lokalne razine tako da učesnici mogu nadalje sami kreirati preporuke ili izvješća o stanju poštivanja ili kršenja ljudskih prava. Uspostavit će se nadzorni mehanizmi kojima će se pratiti primjena antidiskriminatornih politika. Ujedno ova aktivnost pretpostavlja i etnografsko istraživanje na temu diskriminatornih praksa i kršenja ljudskih prava u ciljanim područjima. Ovo podrazumijeva edukaciju o provođenju kvalitativnih istraživanja (fokus grupe, individualni razgovori) koje će obaviti stručnjak uz B.a.B.e. i partnerske organizacije na ciljanim područjima gdje će se obavljati intervjui kako sa fokus grupom tako i individualni razgovorii, a sve sa ciljem prikupljanja informacija o svijesti populacije o diskriminacije i antidiskriminatornim mjerama. 

2. Druga se razina odnosi na direktno pružanje pomoći žrtvama diskriminacije i povrede ljudskih prava na području Požeško-slavonoske, Šibeničko-kninske i Ličko-senjske županije i općine Gračac. 

Akcije i inicijative

Akcija senzibilizacije javnosti na loše uvjete u hrvatskim rodilištima: U rodilištima se ne slavi Majčin dan!

Udruga RODA, zajedno s Udrugom primalja i organizacijom B.a.B.e. je povodom obilježavanja Majčinog dana 13. svibnja 2007. godine organizirala akciju s ciljem senzibilizacije javnosti  na loše uvjete u hrvatskim rodilištima kao i na kršenje osnovnih ljudskih prava rodilja tijekom porođaja.

Rode su 2002. godine organizirala peticiju "Moj porod – Moje tijelo – Moj izbor" kako bi senzibilizirala hrvatsku javnost i apelirala na rodilišta da promjene zastarjele prakse koje se još uvijek provode u našim rodilištima.

Nažalost, situacija ni danas nije znatno bolja. Pomaci su neznatni i vrlo spori, ginekolozi i rodilišta su i dalje neprobojan zid, a želje rodilja za humanijim, intimnijim i prirodnijim porodom uglavnom se ne poštuju. Gotovo svaki porod pretvoren u rizično stanje i bolest koja zahtijeva liječenje, a inače zdrava rodilja i novorođenče postaju bolesnici koji se dugo oporavljaju od poroda. Osim što se bezrazložno opterećuje zdravstveni sustav, žene često doživljavaju porod kao traumu što utječe na njihovu odluku o rađanju još djece.

Uz gore navedena evidentna kršenja Zakona o zaštiti prava pacijenata, sablažnjava činjenica da se u rodilištima konstantno krše i temeljna, najosnovnija, ljudska prava rodilja i novorođenčadi. Ulaskom u rodilište, vrlo često se dogodi da rodilja postane broj bez prava glasa: nad njenim tijelom se izvršavaju postupci bez traženja pristanka, bez objašnjavanja o čemu se radi, uz uvijek prisutan izgovor da se sve radi "u interesu djeteta".

Stop rizičnom spolnom odgoju

Građanska koalicija STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU osnovana je 11. siječnja 2007. godine, kao rezultat sastanka udruge CESI s tridesetak zabrinutih građana/ki, predstavnika/ca mreža, udruga te institucija i političkih stranaka. 

Neposredni povod za osnivanje Koalicije jest odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 29. prosinca 2006. da se Eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja Udruge GROZD od iduće školske godine provodi u desetak škola u sklopu sata razredne zajednice.

Građanska inicijativa "Matija Gubec"

Građanska inicijativa "Matija Gubec" - otpor prostoru političke diskrecije, nastala je spontano 2005. godine, kao reakcija građana i građanki, udruga i sindikata na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju NN 90/2005, kojeg smatramo potpuno neopravdanim i neprihvatljivim s obzirom na niz razloga, među kojima je ključno kršenje ustavnih prava građana i građanki RH na izražavanje mišljenja i javno okupljanje.

Prethodni programi

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram